لنگ

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لنگ، واژه‌ای هم‌نگاشت یا هم‌نام است برای اشاره به فهرست زیر

از نوع ترکیبی. در میزان نمای لنگ معمولاً تعداد ضرب‌ها در هر دوره تکرار شونده (میزان) عددی است که عاملی غیر از ۲ و ۳ دارد. مانند ۵، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و … درحالیکه تعداد ضرب‌ها در میزان نمای ساده و میزان نمای ترکیبی، عاملی بجز ۲ و ۳ ندارد.