لوت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لوت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جای
سایر