لوح آنخ آف نا خونسو

لوح آنخ آف نا خونسو (که به آن لوح افشا و لوح ۶۶۶ نیز می گویند) به وسیلهٔ آلیستر کراولی و همسرش رز در موزه بولاک در ۱۸ مارس ۱۹۰۴ در قاهره پیدا شد. رز ادیت دو روز قبل طی اتفاقاتی که در هتل افتاد پیام «آنان منتظر تو هستند» را از طرف هورس به کراولی انتقال داد. وقتی آلیستر کراولی او را برای تصدیق پیام به موزه برد تا گویندهٔ پیغام را تشخیص و به او نشان دهد، رز از بین تمامی تصویر های خداوندگار هوروس روی لوح مراسم تدفین آنخ آف نا خونسو متوقف شد. چیزی که کراولی را تکان داد این بود که آن بدون شک نشان دهندهٔ هورس بود و شمارهٔ تابلوی نمایشگاه بالای آن ۶۶۶ بود، شماره ای که در انجیل مسیحیان دارای بار معنایی مهمی است. کشف لوح افشا قدم مهمی در وقایعی بود که منجر به نوشتن کتاب شریعت شد.

لوح افشا

مشخصات لوحویرایش

لوح افشا به وسیلهٔ یک موبد مصری خدای منتو به نام آنخ آف نا خونسو (یعنی او در خونسو زندگی می‌کند) درست شده بود، که در سلسلهٔ بیست و ششم (حدود ۷۲۵ قبل از میلاد) در تبس زندگی می‌کرد. این یک لوح تدفین است که برای مراسم مرگ وی درست شده بود. چوبی است، پوشیده شده از گچ است و در دو طرف آن نقاشی شده است. بالای آن به صورت مدور درست شده و ابعاد آن ۵۱/۵ در ۳۱ سانتیمتر است.

روی لوحویرایش

روی لوح شامل اشکال زیر است:

  • نوت: به صورت خمیده در بالای لوح وجود دارد. او الههٔ آسمان شب است.
  • هدیت: صفحهٔ گرد بالدار، که در کتیبه با عبارت «خدای بزرگ، سرور آسمان» اشاره شده است.
  • هورس: خدای خورشیدی قوش-سر، نشسته بر تختش.

در کتیبه آمده: «را هور خوئیت، سالار خدایان» آنخ آف نا خونسو در پیشگاه هورس ایستاده است. کتیبه در مورد او می‌گوید: «کشیش درگشتهٔ منتو، سرور تبس، توجیه شده‌ای که درهای آسمان بر او در کارناک باز هستند، آنخ آف نا خونسو.» در محراب که شامل پیشکشی‌ها است، نان، شراب، احشام و ماکیان نشان داده شده است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کتاب شریعت، دیکته شده بر آلیستر کراولی توسط آیواس، ترجمهٔ سپند.