لوزی‌زیان

رده‌ای از جانوران

لوزی‌زیان (Rhombozoa یا Dicyemida) شاخه‌ای از انگل‌ها هستند که در قسمت‌های کلیوی سرپایان (هشت‌پاها، ماهی مرکب و غیره) زندگی می‌کنند.

لوزی‌زیان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
(طبقه‌بندی‌نشده): میان‌زیان[۱]
شاخه: لوزی‌زیان
آ. کروهن، ۱۸۳۹
خانواده‌ها

Conocyemidae
Dicyemdiae
Kantharellidae

لوزی‌زبان در هر دو شکل بی‌جنسیت و جنسیتی وجود دارند. لوزی‌زیان در میزبان‌های نوجوان و نابالغ بیشتر از نوع بی‌جنس و در میزبان‌های بالغ از نوع جنسیت‌دار هستند.

لوزی‌زیان در حالت بلوغ دراز و باریک هستند یاخته‌های داخلی و تولید شده، لاروی کرم‌مانند پدیدمی‌آورند که رشد می‌کند و به مرحله زادآوری می‌رسد. هنگامی که جمعیت این جانوران زیاد می‌شود، یاخته‌های تولید مثلی بعضی از افراد بالغ به ساختاری گنادمانند تبدیل می‌شود و گامت‌های نر و ماده ایجاد می‌کند. تخم‌های حاصل از ترکیب گامت‌ها، به لاروی مژک‌دار تبدیل می‌شوند که هیچ شباهتی به والدین ندارد. این لاروها همراه ادرار میزبان وارد آب دریا می‌شوند.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Rhombozoa," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed June 28, 2010).

  1. Mesozoa