لویاتان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لویاتان می‌تواند یکی از موارد زیر باشد: