لیتر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لیتر می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: