لیریایی یک از طایفه‌های ایل بزرگ پاپی است.[۱] این طایفه ساکن شهرستان های خرم آباد و دورود و شهرسپیددشت در بخش پاپی از توابع شهرستان خرم‌آباد است.[۱]

لیریایی
مناطق با جمعیت چشمگیر
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌ها
لری بالاگریوه‌ای
دین
شیعه

تاریخ ویرایش

مجموعه طوایف لیریایی در حدود چهارصد سال پیش ایلی مستقل بوده و در منطقه گریت ساکن بوده‌اند. پس از براندازی حکومت اتابکان لر توسط شاه عباس یکم لیریایی‌ها به سوی بخش میانکوه مرکزی و بخش پاپی امروزی بازگشته و به صورت پراکنده در این مناطق ساکن شدند.[۲] برخی منابع نیای تعدادی از تیره‌های طایفه لیریایی را شخصی به نام ابوالحسن حاکم میانکوه و گریت واز امرای اتابکان لر کوچک معرفی می‌کنند.[۳]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.
  • پاپی‌بالاگریوه، مرادحسین (۱۳۷۸). ایل پاپی. تهران: نشر عصمت. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۵-۲۲۶-۲.
  • خودگو، سعادت (۱۳۷۹). اتابکان لر کوچک. خرم‌آباد: افلاک. شابک ۹۶۴-۶۴۳۱-۲۲-۴.