لیزر میکروکاواک


لیزرهای میکروکاواک شامل تحدید فوتون در یک فضای سه بعدی از مرتبهٔ طول موج اپتیکی است اما در لیزرهای قبلی از مرتبه طول موج براگ (حدود ۵۰ نانومتر) بود. میکرورزوناتورها، رزوناتورهای هستند که یک یا چند بعدشان در فضا از ابعاد طول موج یا کوچکتر از آن است (d تقریباً برابربا لاندا).

لیزرهای میکرورزوناتوری نور را در ناحیه‌هایی به ابعاد طول موج، تحدید می‌کنند در دیمانسیون‌ها ی مختلف می‌توان به micropillar، microdisk و microsphere که از این قبیل رزوناتورها هستند، اشاره کرد.

منابعویرایش