لیگازها [۱] آنزیمهایی هستند که با کاتالیز یک مولکول بزرگ اولیه و ترکیب قسمت‌هایی از آن با همه یا قسمت‌هایی از یک مولکول دیگر، مولکولهایی جدید می سازند.

Ab + C → A–C + b

یا

Ab + cD → A–D + b + c

لیگازها معمولاً انرژی‌بر هستند و ATP (آدنوزین تری فسفات) مصرف می‌کنند مانند آنزیم دی‌ان‌ای لیگاز.

جستارهای وابستهویرایش

آنزیم دی‌ان‌ای لیگاز

پانویسویرایش

  1. Ligase یا Synthetase

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی