لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۸

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۸ نهمین دوره مسابقات لیگ جهانی والیبال می‌باشد که از ۱۵ مه تا ۱۹ ژوئیه در ۱۲ کشور برگزار شد. دور نهایی نیز به میزبانی میلان، ایتالیا برگزار شد.

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۸
جزئیات مسابقات
کشور میزبان ایتالیا
شهرآساگو، میلان
تاریخ برگزاری۱۶ مه – ۵ ژوئیه
تعداد تیم‌ها۱۲
قهرمان‌ هلند (نخستین عنوان)
نایب‌قهرمان هلند
تیم سوم روسیه
تیم چهارم ایتالیا
جوایز مسابقات
ارزشمندترین بازیکنکوبا اوسوالدو هرناندز
بهترین مدافع وسطایتالیا آندره‌آ جیانی
بهترین سرویس زنروسیه رومان یاکوولیف

گروه‌بندیویرایش

گلدان A گلدان B گلدان C

  بلغارستان
  کوبا
  کره جنوبی
  اسپانیا

  آرژانتین
  یونان
  ایتالیا
  هلند

  برزیل
  لهستان
  روسیه
  یوگسلاوی

دور نخستویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور حذفی
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان میزبان
واجد شرایط برای حضور در دور حذفی به عنوان میزبان

گروه Aویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلغارستان ۲۲ ۱۰ ۲ ۳۰ ۱۵ ۲٫۰۰۰ ۵۸۱ ۵۰۱ ۱٫۱۶۰
۲   کوبا ۲۰ ۸ ۴ ۲۹ ۱۵ ۱٫۹۳۳ ۶۰۳ ۴۶۳ ۱٫۳۰۲
۳   اسپانیا ۱۶ ۴ ۸ ۱۸ ۲۹ ۰٫۶۲۱ ۵۴۲ ۶۳۴ ۰٫۸۵۵
۴   کره جنوبی ۱۴ ۲ ۱۰ ۱۲ ۳۰ ۰٫۴۰۰ ۴۳۹ ۵۶۷ ۰٫۷۷۴

گروه Bویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هلند ۲۲ ۱۰ ۲ ۳۰ ۱۱ ۲٫۷۲۷ ۵۵۳ ۴۳۳ ۱٫۲۷۷
۲   ایتالیا ۱۹ ۷ ۵ ۲۴ ۱۷ ۱٫۴۱۲ ۵۴۴ ۴۷۱ ۱٫۱۵۵
۳   آرژانتین ۱۷ ۵ ۷ ۲۲ ۲۵ ۰٫۸۸۰ ۵۸۳ ۵۸۵ ۰٫۹۹۷
۴   یونان ۱۴ ۲ ۱۰ ۱۰ ۳۳ ۰٫۳۰۳ ۴۱۹ ۶۱۰ ۰٫۶۸۷

گروه Cویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۲۱ ۹ ۳ ۲۹ ۱۱ ۲٫۶۳۶ ۵۳۶ ۴۲۰ ۱٫۲۷۶
۲   روسیه ۲۱ ۹ ۳ ۳۰ ۱۷ ۱٫۷۶۵ ۶۳۳ ۵۱۹ ۱٫۲۲۰
۳   یوگسلاوی ۱۵ ۳ ۹ ۱۸ ۲۸ ۰٫۶۴۳ ۵۱۹ ۶۰۰ ۰٫۸۶۵
۴   لهستان ۱۵ ۳ ۹ ۱۲ ۳۳ ۰٫۳۶۴ ۴۶۹ ۶۱۸ ۰٫۷۵۹

دور حذفیویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور نهایی

گروه غربویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱٫۰۲۷
۲   هلند ۵ ۲ ۱ ۷ ۵ ۱٫۴۰۰ ۱۴۷ ۱۴۵ ۱٫۰۱۴
۳   برزیل ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۳۹ ۱۳۳ ۱٫۰۴۵
۴   اسپانیا ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۱۱۷ ۱۲۸ ۰٫۹۱۴
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۳ ژوئیه هلند   ۳–۲   برزیل ۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۱۳ ۶۴–۶۳
۱۳ ژوئیه اسپانیا   ۰–۳   روسیه ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۲–۱۵ ۳۶–۴۵
۱۴ ژوئیه هلند   ۳–۰   روسیه ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۴۵–۲۵
۱۴ ژوئیه اسپانیا   ۰–۳   برزیل ۱۰–۱۵ ۷–۱۵ ۷–۱۵ ۲۴–۴۵
۱۵ ژوئیه برزیل   ۰–۳   روسیه ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۱۲–۱۵ ۳۱–۴۵
۱۵ ژوئیه اسپانیا   ۳–۱   هلند ۱۲–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۶ ۵۷–۳۸

گروه شرقویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۰۹ ۶۷ ۱٫۶۲۷
۲   یوگسلاوی ۳ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱٫۲۵۰ ۱۰۶ ۱۰۸ ۰٫۹۸۱
۳   بلغارستان ۲ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷ ۵۸ ۹۸ ۰٫۵۹۲
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۳ ژوئیه یوگسلاوی   ۳–۱   بلغارستان ۶–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۷ ۵۳–۴۴
۱۴ ژوئیه کوبا   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۱۵–۹ ۴۵–۱۴
۱۵ ژوئیه یوگسلاوی   ۲–۳   کوبا ۶–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵–۱۵ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۵۳–۶۴

دور نهاییویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۱۰۳ ۱٫۴۲۷
۲   روسیه ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۳۶ ۱۳۴ ۱٫۰۱۵
۳   هلند ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۱۲۴ ۱۳۷ ۰٫۹۰۵
۴   ایتالیا ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۲۵ ۱۵۸ ۰٫۷۹۱
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۷ ژوئیه روسیه   ۰–۳   کوبا ۱۵–۱۷ ۱۳–۱۵ ۴–۱۵ ۳۲–۴۷
۱۸ ژوئیه ایتالیا   ۱–۳   هلند ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۴–۱۵ ۵–۱۵ ۳۷–۵۴
۱۸ ژوئیه روسیه   ۳–۰   هلند ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۱۱ ۴۵–۲۴
۱۸ ژوئیه ایتالیا   ۰–۳   کوبا ۷–۱۵ ۱۱–۱۵ ۷–۱۵ ۲۵–۴۵
۱۹ ژوئیه هلند   ۱–۳   کوبا ۱۴–۱۶ ۱۴–۱۶ ۱۵–۸ ۳–۱۵ ۴۶–۵۵
۱۹ ژوئیه ایتالیا   ۲–۳   روسیه ۷–۱۵ ۱۵–۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۶۳–۵۹

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش