لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۷

مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۷ هجدهمین دوره لیگ جهانی والیبال می‌باشد که از ۲۵ مه تا ۱۵ ژوئیه و با شرکت ۱۶ تیم برگزار شد. دور نهایی این دوره در کاتوویتسه، لهستان برگزار شد و برزیل برای هفتمین بار قهرمان شد.

لیگ جهانی مردان ۲۰۰۶
Katowice-Spodek podczas finałów Ligi Światowej 2007.JPG
اسپودک میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان لهستان
شهرکاتوویتسه
تاریخ برگزاری۲۵ مه – ۱۵ ژوئیه
تعداد تیم‌ها۱۶
قهرمان‌ برزیل (هفتمین عنوان)
نایب‌قهرمان روسیه
تیم سوم ایالات متحده آمریکا
تیم چهارم لهستان
جوایز تورنمنت
ارزشمندترین بازیکنبرزیل ریکاردو گارسیا
بهترین پاسورلهستان پاول زاگومنی
بهترین لیبروایالات متحده آمریکا ریچارد لامبورن
بهترین سرویس زنروسیه سیمیون پلتافسکی
وبگاه رسمی
FIVB

گروه‌بندیویرایش

گلدان A گلدان B گلدان C گلدان D

  برزیل
  کانادا
  کره جنوبی
  فنلاند

  فرانسه
  ایالات متحده آمریکا
  ژاپن
  ایتالیا

  روسیه
  کوبا
  مصر
  صربستان

  بلغارستان
  آرژانتین
  چین
  لهستان

دور نخستویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور نهایی
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان میزبان
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان دارندۀ وایلد کارت

گروه Aویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   برزیل ۲۴ ۱۲ ۰ ۱٬۰۰۸ ۸۲۶ ۱٫۲۲۰ ۳۶ ۵ ۷٫۲۰۰
۲   فنلاند ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۰۴۳ ۱٬۰۲۵ ۱٫۰۱۸ ۲۴ ۲۲ ۱٫۰۹۱
۳   کره جنوبی ۱۵ ۳ ۹ ۹۶۲ ۱٬۰۶۵ ۰٫۹۰۳ ۱۷ ۲۸ ۰٫۶۰۷
۴   کانادا ۱۴ ۲ ۱۰ ۹۱۳ ۱٬۰۱۰ ۰٫۹۰۴ ۱۰ ۳۲ ۰٫۳۱۳

۲۵ مه ۲۰۰۷

کانادا   3–۱   فنلاند ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۸–۲۶، ۲۵–۱۸

۲۶ مه ۲۰۰۷

کره جنوبی   0–۳   برزیل ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۸
کانادا   1–۳   فنلاند ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۹–۲۵

۲۷ مه ۲۰۰۷

کره جنوبی   2–۳   برزیل ۲۵–۲۳، ۱۹–۲۵، ۲۹–۲۷، ۲۳–۲۵، ۱۵–۱۷

۱ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۱   فنلاند ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۴، ۲۰–۲۵، ۲۵–۱۹

۲ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   3–۱   کانادا ۲۶–۲۴، ۲۶–۲۴، ۲۰–۲۵، ۲۵٬۲۳
برزیل   3–۰   فنلاند ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۰

۳ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   3–۰   کانادا ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۹

۸ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۰   کره جنوبی ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۶، ۲۵–۱۵
فنلاند   3–۰   کانادا ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۰   کره جنوبی ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۴
فنلاند   3–۱   کانادا ۲۶–۲۴، ۲۴–۲۶، ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۳

۱۵ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۰   کانادا ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۳
فنلاند   3–۱   کره جنوبی ۲۵–۲۲، ۲۶–۲۴، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۹

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۱   کانادا ۲۵–۱۴، ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸
فنلاند   3–۱   کره جنوبی ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

کانادا   0–۳   برزیل ۱۸–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   1–۳   فنلاند ۱۶–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۴–۲۵
کانادا   0–۳   برزیل ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   2–۳   فنلاند ۲۵–۲۱، ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۱۹–۲۵، ۱۲–۱۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

فنلاند   0–۳   برزیل ۲۱–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۳–۲۵
کانادا   3–۱   کره جنوبی ۲۵–۱۹، ۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۹

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

فنلاند   1–۳   برزیل ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵
کانادا   0–۳   کره جنوبی ۲۰–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۳–۲۵

گروه Bویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   ایالات متحده آمریکا ۲۲ ۱۰ ۲ ۱٬۱۱۰ ۱٬۰۰۳ ۱٫۱۰۷ ۳۳ ۱۲ ۲٫۷۵۰
۲   فرانسه ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۱۵۶ ۱٬۱۲۵ ۱٫۰۲۸ ۲۸ ۲۳ ۱٫۲۱۷
۳   ایتالیا ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۹۷ ۱٬۱۵۲ ۰٫۹۵۲ ۱۹ ۳۰ ۰٫۶۳۳
۴   ژاپن ۱۵ ۳ ۹ ۱٬۰۴۸ ۱٬۱۳۱ ۰٫۹۲۷ ۱۷ ۳۲ ۰٫۵۳۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   2–۳   فرانسه ۲۵–۱۳، ۱۹–۲۵، ۱۷–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۳–۱۵

۲۷ مه ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   3–۱   فرانسه ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰

۱ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   3–۲   فرانسه ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۱۵–۲۵، ۱۷–۱۵
ایالات متحده آمریکا   3–۱   ژاپن ۲۵–۱۷، ۲۳–۲۵، ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹

۲ ژوئن ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   3–۱   ژاپن ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸

۳ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   0–۳   فرانسه ۲۰–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۸

۸ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   3–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲، ۱۹–۲۵، ۳۸–۳۶، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   1–۳   ایتالیا ۲۵–۱۷، ۱۸–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۱–۲۵
فرانسه   1–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲، ۲۷–۲۹، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   3–۲   ایتالیا ۲۶–۲۴، ۲۵–۲۲، ۲۲–۲۵، ۳۱–۳۳، ۱۵–۱۳

۱۵ ژوئن ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   3–۱   ایتالیا ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۷، ۲۹–۲۷

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   3–۰   ژاپن ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۰
ایالات متحده آمریکا   3–۰   ایتالیا ۲۵–۱۹، ۳۰–۲۸، ۲۵–۲۳

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   3–۲   ژاپن ۲۵–۱۳، ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۵–۱۲

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   2–۳   ایتالیا ۲۵–۲۳، ۱۸–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۷–۱۹

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   0–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۵–۲۵
فرانسه   3–۱   ایتالیا ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۷، ۲۵–۱۷

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   0–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   1–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۶–۲۵، ۲۹–۳۱

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   2–۳   فرانسه ۲۶–۲۴، ۲۵–۱۹، ۱۹–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۱–۱۵

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

ژاپن   3–۱   فرانسه 19-25, 25-20, 25-19 e ۲۵–۲۰
ایتالیا   0–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۳

۶ ژوئیه ۲۰۰۷

ایتالیا   2–۳   ژاپن ۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳، ۱۱–۱۵

۸ ژوئیه ۲۰۰۷

ایتالیا   3–۱   ژاپن ۲۵–۲۱، ۲۷–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۸

گروه Cویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   روسیه ۲۲ ۱۰ ۲ ۱٬۰۲۲ ۸۹۸ ۱٫۱۳۸ ۳۱ ۱۰ ۳٫۱۰۰
۲   کوبا ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۰۴۷ ۹۹۰ ۱٫۰۵۸ ۲۶ ۱۹ ۱٫۳۶۸
۳   صربستان ۱۹ ۷ ۵ ۹۶۸ ۹۷۷ ۰٫۹۹۱ ۲۴ ۱۸ ۱٫۳۳۳
۴   مصر ۱۲ ۰ ۱۲ ۷۹۶ ۹۶۸ ۰٫۸۲۲ ۲ ۳۶ ۰٫۰۵۶

۲۵ مه ۲۰۰۷

کوبا   3–۱   مصر ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   صربستان ۲۹–۲۷، ۲۵–۱۴، ۲۵–۲۱
کوبا   3–۰   مصر ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹

۲۷ مه ۲۰۰۷

روسیه   3–۱   صربستان ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۳۰–۲۸

۱ ژوئن ۲۰۰۷

صربستان   3–۰   مصر ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۹، ۳۲–۳۰
کوبا   2–۳   روسیه ۲۶–۲۴، ۲۳–۲۵، ۱۵–۲۵، ۲۵–۲۰، ۱۳–۱۵

۲ ژوئن ۲۰۰۷

صربستان   3–۰   مصر ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۲
کوبا   3–۱   روسیه ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۱–۲۵، ۳۰–۲۸

۸ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   روسیه ۱۵–۲۵، ۳۴–۳۶، ۱۹–۲۵
کوبا   3–۲   صربستان ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۸–۳۰، ۲۵–۱۷، ۱۵–۱۲

۹ ژوئن ۲۰۰۷

کوبا   1–۳   صربستان ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵، ۳۲–۳۰، ۲۱–۲۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   روسیه ۱۹–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   مصر ۲۵–۱۹، ۲۵–۸، ۲۵–۱۵
صربستان   3–۲   کوبا ۱۵–۲۵، ۱۸–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۷–۲۵، ۱۵–۶

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۱   مصر ۲۴–۲۶، ۲۶–۲۴، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۲
صربستان   0–۳   کوبا ۱۸–۲۵، ۱۶–۲۵، ۱۶–۲۵

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   صربستان ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵، ۱۸–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   کوبا ۲۶–۲۴، ۳۰–۲۸، ۲۵–۱۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   کوبا ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱، ۲۹–۲۷
مصر   0–۳   صربستان ۲۳–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۳–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   کوبا ۲۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۰–۲۵
صربستان   0–۳   روسیه ۳۱–۳۳، ۲۳–۲۵، ۱۲–۲۵

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

مصر   0–۳   کوبا ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵، ۲۲–۲۵
صربستان   3–۰   روسیه ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۶، ۲۵–۱۹

گروه Dویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   لهستان ۲۴ ۱۲ ۰ ۱٬۱۳۳ ۹۹۵ ۱٫۱۳۹ ۳۶ ۱۱ ۳٫۲۷۳
۲   بلغارستان ۲۰ ۸ ۴ ۱٬۰۱۳ ۹۲۹ ۱٫۰۹۰ ۲۸ ۱۵ ۱٫۸۶۷
۳   چین ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۰۷ ۱٬۰۷۶ ۰٫۹۳۶ ۱۸ ۲۹ ۰٫۶۲۱
۴   آرژانتین ۱۲ ۰ ۱۲ ۹۱۳ ۱٬۰۶۶ ۰٫۸۵۶ ۹ ۳۶ ۰٫۲۵۰

۲۵ مه ۲۰۰۷

لهستان   3–۰   چین ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

لهستان   3–۲   چین ۲۴–۲۶، ۲۵–۲۰، ۲۳–۲۵، ۲۵–۱۶، ۱۵–۱۳
بلغارستان   3–۰   آرژانتین ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۹

۲۷ مه ۲۰۰۷

بلغارستان   3–۰   آرژانتین ۲۵–۱۴، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳

۱ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   3–۱   آرژانتین ۲۳–۲۵، ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۳
بلغارستان   3–۱   چین ۲۵–۱۶، ۱۹–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷

۳ ژوئن ۲۰۰۷

بلغارستان   3–۰   چین ۲۵–۱۸، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱
لهستان   3–۰   آرژانتین ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

چین   1–۳   لهستان ۲۸–۲۶، ۱۴–۲۵، ۱۸–۲۵، ۱۷–۲۵
آرژانتین   2–۳   بلغارستان ۲۵–۲۰، ۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۱۸–۲۵، ۱۳–۱۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

چین   2–۳   لهستان ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۹، ۲۰–۲۵، ۲۹–۳۱، ۱۴–۱۶
آرژانتین   0–۳   بلغارستان ۱۹–۲۵، ۱۸–۲۵، ۱۳–۲۵

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

چین   0–۳   بلغارستان ۲۳–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۸–۲۵
آرژانتین   1–۳   لهستان ۲۹–۳۱، ۱۲–۲۵، ۲۵–۱۷، ۱۸–۲۵

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

چین   0–۳   بلغارستان ۲۲–۲۵، ۲۴–۲۶، ۲۷–۲۹
آرژانتین   0–۳   لهستان ۲۱–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

چین   3–۰   آرژانتین ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۱
بلغارستان   1–۳   لهستان ۲۵–۲۱، ۱۹–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

چین   3–۲   آرژانتین ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹، ۲۳–۲۵، ۱۵–۱۱
بلغارستان   1–۳   لهستان ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۰–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   3–۱   بلغارستان ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۶
آرژانتین   2–۳   چین ۲۰–۲۵، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۳، ۱۵–۲۵، ۱۳–۱۵

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   3–۱   بلغارستان ۲۳–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۳

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

آرژانتین   1–۳   چین ۲۵–۱۸، ۲۱–۲۵، ۲۶–۲۸، ۲۵–۲۷

دور نهاییویرایش

بازی‌های گروهیویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور نیمه‌نهایی

گروه Eویرایش

امتیازها مسابقات امتیازها ست‌ها
رتبه تیم برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
1   لهستان 4 2 0 204 197 1.036 6 2 3.000
2   ایالات متحده آمریکا 3 1 1 157 153 1.026 3 3 1.000
3   فرانسه 2 0 2 185 196 0.944 2 6 0.333
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۱ Jul ۲۰:۰۸ لهستان   ۳–۲   فرانسه ۳۸–۳۶ ۱۹–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۱۱ ۱۱۸–۱۱۸ P2 P3
۱۲ Jul ۲۰:۰۷ فرانسه   ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۱–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۶–۲۸     ۶۷–۷۸ P2 P3
۱۳ Jul ۲۰:۰۷ لهستان   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲ ۳۶–۳۴ ۲۵–۲۳     ۸۶–۷۹ P2 P3

گروه Fویرایش

امتیازها مسابقات امتیازها ست‌ها
رتبه تیم برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
1   روسیه 3 1 1 167 163 1.025 4 3 1.333
2   برزیل 3 1 1 203 199 1.020 5 4 1.250
3   بلغارستان 3 1 1 172 180 0.956 3 5 0.600
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۱ Jul ۱۷:۰۷ برزیل   ۲–۳   بلغارستان ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۳–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۰۵–۱۰۷ P2 P3
۱۲ Jul ۱۷:۰۷ بلغارستان   ۰–۳   روسیه ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵     ۶۵–۷۵ P2 P3
۱۳ Jul ۱۷:۰۷ روسیه   ۱–۳   برزیل ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۴–۲۶   ۹۲–۹۸ P2 P3

چهار تیم نهاییویرایش

  نیمه‌نهایی نهایی
14 July
   روسیه  3  
   ایالات متحده آمریکا  1  
 
15 July
       روسیه  1
     برزیل  3
مکان سوم
14 July 15 July
   لهستان  1    لهستان  1
   برزیل  3      ایالات متحده آمریکا  3

نیمه‌نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۴ Jul ۱۷:۰۷ روسیه   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۳ ۲۵–۲۱   ۹۲–۸۱ P2 P3
۱۴ Jul ۲۰:۰۷ لهستان   ۱–۳   برزیل ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵   ۹۲–۹۸ P2 P3

مکان سومویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۵ Jul ۱۷:۰۷ لهستان   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۹–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۹–۲۵   ۸۴–۹۷ P2 P3

نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۵ Jul ۲۰:۰۷ روسیه   ۱–۳   برزیل ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۸ ۲۲–۲۵   ۹۶–۹۶ P2 P3

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش