باز کردن منو اصلی

اف‌آی‌وی‌بی لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۷ (انگلیسی: 2007 FIVB Volleyball World League) هجدهیمن دوره لیگ جهانی والیبال بود که برزیل با غلبه بر روسیه قهرمان این دوره از رقابت‌های لیگ جهانی والیبال شد.

لیگ جهانی {{{gender}}} ۲۰۰۷
کشور میزبان  لهستان (فینال)
تاریخ‌ برگزاری ۲۵ مه–۱۵ ژوئیه
تعداد تیم‌ها ۱۶
تعداد ورزشگاه‌ها  (در شهر میزبان)
قهرمان‌  برزیل (هفتمین عنوان)
MVP برزیل ریکاردو گارسیا
وبگاه رسمی FIVB
پیشین پسین

گروه بندیویرایش

نتایجویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور نهایی
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان میزبان
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان کارت سفید

گروه Aویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   برزیل ۲۴ ۱۲ ۰ ۱٬۰۰۸ ۸۲۶ ۱٫۲۲۰ ۳۶ ۵ ۷٫۲۰۰
۲   فنلاند ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۰۴۳ ۱٬۰۲۵ ۱٫۰۱۸ ۲۴ ۲۲ ۱٫۰۹۱
۳   کره جنوبی ۱۵ ۳ ۹ ۹۶۲ ۱٬۰۶۵ ۰٫۹۰۳ ۱۷ ۲۸ ۰٫۶۰۷
۴   کانادا ۱۴ ۲ ۱۰ ۹۱۳ ۱٬۰۱۰ ۰٫۹۰۴ ۱۰ ۳۲ ۰٫۳۱۳

۲۵ مه ۲۰۰۷

کانادا   3–۱   فنلاند ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۸–۲۶، ۲۵–۱۸

۲۶ مه ۲۰۰۷

کره جنوبی   0–۳   برزیل ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۸
کانادا   1–۳   فنلاند ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۹–۲۵

۲۷ مه ۲۰۰۷

کره جنوبی   2–۳   برزیل ۲۵–۲۳، ۱۹–۲۵، ۲۹–۲۷، ۲۳–۲۵، ۱۵–۱۷

۱ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۱   فنلاند ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۴، ۲۰–۲۵، ۲۵–۱۹

۲ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   3–۱   کانادا ۲۶–۲۴، ۲۶–۲۴، ۲۰–۲۵، ۲۵٬۲۳
برزیل   3–۰   فنلاند ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۰

۳ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   3–۰   کانادا ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۹

۸ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۰   کره جنوبی ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۶، ۲۵–۱۵
فنلاند   3–۰   کانادا ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۰   کره جنوبی ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۴
فنلاند   3–۱   کانادا ۲۶–۲۴، ۲۴–۲۶، ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۳

۱۵ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۰   کانادا ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۳
فنلاند   3–۱   کره جنوبی ۲۵–۲۲، ۲۶–۲۴، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۹

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   3–۱   کانادا ۲۵–۱۴، ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸
فنلاند   3–۱   کره جنوبی ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

کانادا   0–۳   برزیل ۱۸–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   1–۳   فنلاند ۱۶–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۴–۲۵
کانادا   0–۳   برزیل ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

کره جنوبی   2–۳   فنلاند ۲۵–۲۱، ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۱۹–۲۵، ۱۲–۱۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

فنلاند   0–۳   برزیل ۲۱–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۳–۲۵
کانادا   3–۱   کره جنوبی ۲۵–۱۹، ۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۹

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

فنلاند   1–۳   برزیل ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵
کانادا   0–۳   کره جنوبی ۲۰–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۳–۲۵

گروه Bویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   ایالات متحده آمریکا ۲۲ ۱۰ ۲ ۱٬۱۱۰ ۱٬۰۰۳ ۱٫۱۰۷ ۳۳ ۱۲ ۲٫۷۵۰
۲   فرانسه ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۱۵۶ ۱٬۱۲۵ ۱٫۰۲۸ ۲۸ ۲۳ ۱٫۲۱۷
۳   ایتالیا ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۹۷ ۱٬۱۵۲ ۰٫۹۵۲ ۱۹ ۳۰ ۰٫۶۳۳
۴   ژاپن ۱۵ ۳ ۹ ۱٬۰۴۸ ۱٬۱۳۱ ۰٫۹۲۷ ۱۷ ۳۲ ۰٫۵۳۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   2–۳   فرانسه ۲۵–۱۳، ۱۹–۲۵، ۱۷–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۳–۱۵

۲۷ مه ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   3–۱   فرانسه ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰

۱ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   3–۲   فرانسه ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۱۵–۲۵، ۱۷–۱۵
ایالات متحده آمریکا   3–۱   ژاپن ۲۵–۱۷، ۲۳–۲۵، ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹

۲ ژوئن ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   3–۱   ژاپن ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸

۳ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   0–۳   فرانسه ۲۰–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۸

۸ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   3–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲، ۱۹–۲۵، ۳۸–۳۶، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   1–۳   ایتالیا ۲۵–۱۷، ۱۸–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۱–۲۵
فرانسه   1–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲، ۲۷–۲۹، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   3–۲   ایتالیا ۲۶–۲۴، ۲۵–۲۲، ۲۲–۲۵، ۳۱–۳۳، ۱۵–۱۳

۱۵ ژوئن ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   3–۱   ایتالیا ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۷، ۲۹–۲۷

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   3–۰   ژاپن ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۰
ایالات متحده آمریکا   3–۰   ایتالیا ۲۵–۱۹، ۳۰–۲۸، ۲۵–۲۳

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   3–۲   ژاپن ۲۵–۱۳، ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۵–۱۲

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   2–۳   ایتالیا ۲۵–۲۳، ۱۸–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۷–۱۹

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   0–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۵–۲۵
فرانسه   3–۱   ایتالیا ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۷، ۲۵–۱۷

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   0–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   1–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۶–۲۵، ۲۹–۳۱

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   2–۳   فرانسه ۲۶–۲۴، ۲۵–۱۹، ۱۹–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۱–۱۵

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

ژاپن   3–۱   فرانسه 19-25, 25-20, 25-19 e ۲۵–۲۰
ایتالیا   0–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۳

۶ ژوئیه ۲۰۰۷

ایتالیا   2–۳   ژاپن ۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳، ۱۱–۱۵

۸ ژوئیه ۲۰۰۷

ایتالیا   3–۱   ژاپن ۲۵–۲۱، ۲۷–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۸

گروه Cویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   روسیه ۲۲ ۱۰ ۲ ۱٬۰۲۲ ۸۹۸ ۱٫۱۳۸ ۳۱ ۱۰ ۳٫۱۰۰
۲   کوبا ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۰۴۷ ۹۹۰ ۱٫۰۵۸ ۲۶ ۱۹ ۱٫۳۶۸
۳   صربستان ۱۹ ۷ ۵ ۹۶۸ ۹۷۷ ۰٫۹۹۱ ۲۴ ۱۸ ۱٫۳۳۳
۴   مصر ۱۲ ۰ ۱۲ ۷۹۶ ۹۶۸ ۰٫۸۲۲ ۲ ۳۶ ۰٫۰۵۶

۲۵ مه ۲۰۰۷

کوبا   3–۱   مصر ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   صربستان ۲۹–۲۷، ۲۵–۱۴، ۲۵–۲۱
کوبا   3–۰   مصر ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹

۲۷ مه ۲۰۰۷

روسیه   3–۱   صربستان ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۳۰–۲۸

۱ ژوئن ۲۰۰۷

صربستان   3–۰   مصر ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۹، ۳۲–۳۰
کوبا   2–۳   روسیه ۲۶–۲۴، ۲۳–۲۵، ۱۵–۲۵، ۲۵–۲۰، ۱۳–۱۵

۲ ژوئن ۲۰۰۷

صربستان   3–۰   مصر ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۲
کوبا   3–۱   روسیه ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۱–۲۵، ۳۰–۲۸

۸ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   روسیه ۱۵–۲۵، ۳۴–۳۶، ۱۹–۲۵
کوبا   3–۲   صربستان ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۸–۳۰، ۲۵–۱۷، ۱۵–۱۲

۹ ژوئن ۲۰۰۷

کوبا   1–۳   صربستان ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵، ۳۲–۳۰، ۲۱–۲۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   روسیه ۱۹–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   مصر ۲۵–۱۹، ۲۵–۸، ۲۵–۱۵
صربستان   3–۲   کوبا ۱۵–۲۵، ۱۸–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۷–۲۵، ۱۵–۶

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۱   مصر ۲۴–۲۶، ۲۶–۲۴، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۲
صربستان   0–۳   کوبا ۱۸–۲۵، ۱۶–۲۵، ۱۶–۲۵

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   صربستان ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵، ۱۸–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   کوبا ۲۶–۲۴، ۳۰–۲۸، ۲۵–۱۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   3–۰   کوبا ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱، ۲۹–۲۷
مصر   0–۳   صربستان ۲۳–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۳–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   0–۳   کوبا ۲۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۰–۲۵
صربستان   0–۳   روسیه ۳۱–۳۳، ۲۳–۲۵، ۱۲–۲۵

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

مصر   0–۳   کوبا ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵، ۲۲–۲۵
صربستان   3–۰   روسیه ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۶، ۲۵–۱۹

گروه Dویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   لهستان ۲۴ ۱۲ ۰ ۱٬۱۳۳ ۹۹۵ ۱٫۱۳۹ ۳۶ ۱۱ ۳٫۲۷۳
۲   بلغارستان ۲۰ ۸ ۴ ۱٬۰۱۳ ۹۲۹ ۱٫۰۹۰ ۲۸ ۱۵ ۱٫۸۶۷
۳   چین ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۰۷ ۱٬۰۷۶ ۰٫۹۳۶ ۱۸ ۲۹ ۰٫۶۲۱
۴   آرژانتین ۱۲ ۰ ۱۲ ۹۱۳ ۱٬۰۶۶ ۰٫۸۵۶ ۹ ۳۶ ۰٫۲۵۰

۲۵ مه ۲۰۰۷

لهستان   3–۰   چین ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

لهستان   3–۲   چین ۲۴–۲۶، ۲۵–۲۰، ۲۳–۲۵، ۲۵–۱۶، ۱۵–۱۳
بلغارستان   3–۰   آرژانتین ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۹

۲۷ مه ۲۰۰۷

بلغارستان   3–۰   آرژانتین ۲۵–۱۴، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳

۱ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   3–۱   آرژانتین ۲۳–۲۵، ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۳
بلغارستان   3–۱   چین ۲۵–۱۶، ۱۹–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷

۳ ژوئن ۲۰۰۷

بلغارستان   3–۰   چین ۲۵–۱۸، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱
لهستان   3–۰   آرژانتین ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

چین   1–۳   لهستان ۲۸–۲۶، ۱۴–۲۵، ۱۸–۲۵، ۱۷–۲۵
آرژانتین   2–۳   بلغارستان ۲۵–۲۰، ۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۱۸–۲۵، ۱۳–۱۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

چین   2–۳   لهستان ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۹، ۲۰–۲۵، ۲۹–۳۱، ۱۴–۱۶
آرژانتین   0–۳   بلغارستان ۱۹–۲۵، ۱۸–۲۵، ۱۳–۲۵

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

چین   0–۳   بلغارستان ۲۳–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۸–۲۵
آرژانتین   1–۳   لهستان ۲۹–۳۱، ۱۲–۲۵، ۲۵–۱۷، ۱۸–۲۵

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

چین   0–۳   بلغارستان ۲۲–۲۵، ۲۴–۲۶، ۲۷–۲۹
آرژانتین   0–۳   لهستان ۲۱–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

چین   3–۰   آرژانتین ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۱
بلغارستان   1–۳   لهستان ۲۵–۲۱، ۱۹–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

چین   3–۲   آرژانتین ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹، ۲۳–۲۵، ۱۵–۱۱
بلغارستان   1–۳   لهستان ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۰–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   3–۱   بلغارستان ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۶
آرژانتین   2–۳   چین ۲۰–۲۵، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۳، ۱۵–۲۵، ۱۳–۱۵

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   3–۱   بلغارستان ۲۳–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۳

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

آرژانتین   1–۳   چین ۲۵–۱۸، ۲۱–۲۵، ۲۶–۲۸، ۲۵–۲۷

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش