لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۷

لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۷ هجدهمین دوره از رقابت‌های لیگ جهانی می‌باشد که از ۲۵ مه تا ۱۵ ژوئیه و با شرکت ۱۶ تیم برگزار شد. دور نهایی این دوره در کاتوویتسه، لهستان برگزار شد و برزیل برای هفتمین بار قهرمان شد.

لیگ جهانی ۲۰۰۷
اسپودک، میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبانلهستان
شهرکاتوویتسه
تاریخ۲۵ مه – ۱۵ ژوئیه
تیم‌ها۱۶
قهرمان برزیل (هفتمین عنوان)
مقام دوم روسیه
مقام سوم ایالات متحده آمریکا
مقام چهارم لهستان
جوایز تورنمنت
MVPبرزیل ریکاردو گارسیا


گروه‌بندی

ویرایش
گلدان A گلدان B گلدان C گلدان D

  برزیل
  کانادا
  کرهٔ جنوبی
  فنلاند

  فرانسه
  ایالات متحده آمریکا
  ژاپن
  ایتالیا

  روسیه
  کوبا
  مصر
  صربستان

  بلغارستان
  آرژانتین
  چین
  لهستان

دور نخست

ویرایش
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان میزبان
واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عنوان دارندهٔ وایلد کارت

گروه A

ویرایش
رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته میانگین دست برده دست باخته میانگین
۱   برزیل ۲۴ ۱۲ ۰ ۱٬۰۰۸ ۸۲۶ ۱٫۲۲۰ ۳۶ ۵ ۷٫۲۰۰
۲   فنلاند ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۰۴۳ ۱٬۰۲۵ ۱٫۰۱۸ ۲۴ ۲۲ ۱٫۰۹۱
۳   کرهٔ جنوبی ۱۵ ۳ ۹ ۹۶۲ ۱٬۰۶۵ ۰٫۹۰۳ ۱۷ ۲۸ ۰٫۶۰۷
۴   کانادا ۱۴ ۲ ۱۰ ۹۱۳ ۱٬۰۱۰ ۰٫۹۰۴ ۱۰ ۳۲ ۰٫۳۱۳

۲۵ مه ۲۰۰۷

کانادا   ۳–۱   فنلاند ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۸–۲۶، ۲۵–۱۸

۲۶ مه ۲۰۰۷

کرهٔ جنوبی   ۰–۳   برزیل ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۸
کانادا   ۱–۳   فنلاند ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۹–۲۵

۲۷ مه ۲۰۰۷

کرهٔ جنوبی   ۲–۳   برزیل ۲۵–۲۳، ۱۹–۲۵، ۲۹–۲۷، ۲۳–۲۵، ۱۵–۱۷

۱ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   ۳–۱   فنلاند ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۴، ۲۰–۲۵، ۲۵–۱۹

۲ ژوئن ۲۰۰۷

کرهٔ جنوبی   ۳–۱   کانادا ۲۶–۲۴، ۲۶–۲۴، ۲۰–۲۵، ۲۵٬۲۳
برزیل   ۳–۰   فنلاند ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۰

۳ ژوئن ۲۰۰۷

کرهٔ جنوبی   ۳–۰   کانادا ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۹

۸ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۶، ۲۵–۱۵
فنلاند   ۳–۰   کانادا ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۴
فنلاند   ۳–۱   کانادا ۲۶–۲۴، ۲۴–۲۶، ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۳

۱۵ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   ۳–۰   کانادا ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۳
فنلاند   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۲، ۲۶–۲۴، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۹

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

برزیل   ۳–۱   کانادا ۲۵–۱۴، ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸
فنلاند   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

کانادا   ۰–۳   برزیل ۱۸–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

کرهٔ جنوبی   ۱–۳   فنلاند ۱۶–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۴–۲۵
کانادا   ۰–۳   برزیل ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

کرهٔ جنوبی   ۲–۳   فنلاند ۲۵–۲۱، ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۱۹–۲۵، ۱۲–۱۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

فنلاند   ۰–۳   برزیل ۲۱–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۳–۲۵
کانادا   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۲۵–۱۹، ۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۹

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

فنلاند   ۱–۳   برزیل ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵
کانادا   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۲۰–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۳–۲۵

گروه B

ویرایش
رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته میانگین دست برده دست باخته میانگین
۱   ایالات متحده آمریکا ۲۲ ۱۰ ۲ ۱٬۱۱۰ ۱٬۰۰۳ ۱٫۱۰۷ ۳۳ ۱۲ ۲٫۷۵۰
۲   فرانسه ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۱۵۶ ۱٬۱۲۵ ۱٫۰۲۸ ۲۸ ۲۳ ۱٫۲۱۷
۳   ایتالیا ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۹۷ ۱٬۱۵۲ ۰٫۹۵۲ ۱۹ ۳۰ ۰٫۶۳۳
۴   ژاپن ۱۵ ۳ ۹ ۱٬۰۴۸ ۱٬۱۳۱ ۰٫۹۲۷ ۱۷ ۳۲ ۰٫۵۳۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   ۲–۳   فرانسه ۲۵–۱۳، ۱۹–۲۵، ۱۷–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۳–۱۵

۲۷ مه ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   فرانسه ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰

۱ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   ۳–۲   فرانسه ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۱۵–۲۵، ۱۷–۱۵
ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   ژاپن ۲۵–۱۷، ۲۳–۲۵، ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹

۲ ژوئن ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   ژاپن ۲۰–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸

۳ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   ۰–۳   فرانسه ۲۰–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۸

۸ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲، ۱۹–۲۵، ۳۸–۳۶، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   ۱–۳   ایتالیا ۲۵–۱۷، ۱۸–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۱–۲۵
فرانسه   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲، ۲۷–۲۹، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   ۳–۲   ایتالیا ۲۶–۲۴، ۲۵–۲۲، ۲۲–۲۵، ۳۱–۳۳، ۱۵–۱۳

۱۵ ژوئن ۲۰۰۷

ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   ایتالیا ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۷، ۲۹–۲۷

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۰
ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   ایتالیا ۲۵–۱۹، ۳۰–۲۸، ۲۵–۲۳

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   ۳–۲   ژاپن ۲۵–۱۳، ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۵–۱۲

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

فرانسه   ۲–۳   ایتالیا ۲۵–۲۳، ۱۸–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۷–۱۹

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۵–۲۵
فرانسه   ۳–۱   ایتالیا ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۷، ۲۵–۱۷

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

ایتالیا   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۶–۲۵، ۲۹–۳۱

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

ژاپن   ۲–۳   فرانسه ۲۶–۲۴، ۲۵–۱۹، ۱۹–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۱–۱۵

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

ژاپن   ۳–۱   فرانسه 19-25, 25-20, 25-19 e ۲۵–۲۰
ایتالیا   ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۳

۶ ژوئیه ۲۰۰۷

ایتالیا   ۲–۳   ژاپن ۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳، ۱۱–۱۵

۸ ژوئیه ۲۰۰۷

ایتالیا   ۳–۱   ژاپن ۲۵–۲۱، ۲۷–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۸

گروه C

ویرایش
رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته میانگین دست برده دست باخته میانگین
۱   روسیه ۲۲ ۱۰ ۲ ۱٬۰۲۲ ۸۹۸ ۱٫۱۳۸ ۳۱ ۱۰ ۳٫۱۰۰
۲   کوبا ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۰۴۷ ۹۹۰ ۱٫۰۵۸ ۲۶ ۱۹ ۱٫۳۶۸
۳   صربستان ۱۹ ۷ ۵ ۹۶۸ ۹۷۷ ۰٫۹۹۱ ۲۴ ۱۸ ۱٫۳۳۳
۴   مصر ۱۲ ۰ ۱۲ ۷۹۶ ۹۶۸ ۰٫۸۲۲ ۲ ۳۶ ۰٫۰۵۶

۲۵ مه ۲۰۰۷

کوبا   ۳–۱   مصر ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

روسیه   ۳–۰   صربستان ۲۹–۲۷، ۲۵–۱۴، ۲۵–۲۱
کوبا   ۳–۰   مصر ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹

۲۷ مه ۲۰۰۷

روسیه   ۳–۱   صربستان ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۳۰–۲۸

۱ ژوئن ۲۰۰۷

صربستان   ۳–۰   مصر ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۹، ۳۲–۳۰
کوبا   ۲–۳   روسیه ۲۶–۲۴، ۲۳–۲۵، ۱۵–۲۵، ۲۵–۲۰، ۱۳–۱۵

۲ ژوئن ۲۰۰۷

صربستان   ۳–۰   مصر ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۲
کوبا   ۳–۱   روسیه ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۱–۲۵، ۳۰–۲۸

۸ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   ۰–۳   روسیه ۱۵–۲۵، ۳۴–۳۶، ۱۹–۲۵
کوبا   ۳–۲   صربستان ۲۵–۱۹، ۲۲–۲۵، ۲۸–۳۰، ۲۵–۱۷، ۱۵–۱۲

۹ ژوئن ۲۰۰۷

کوبا   ۱–۳   صربستان ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵، ۳۲–۳۰، ۲۱–۲۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   ۰–۳   روسیه ۱۹–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   ۳–۰   مصر ۲۵–۱۹، ۲۵–۸، ۲۵–۱۵
صربستان   ۳–۲   کوبا ۱۵–۲۵، ۱۸–۲۵، ۲۵–۱۹، ۲۷–۲۵، ۱۵–۶

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   ۳–۱   مصر ۲۴–۲۶، ۲۶–۲۴، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۲
صربستان   ۰–۳   کوبا ۱۸–۲۵، ۱۶–۲۵، ۱۶–۲۵

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   ۰–۳   صربستان ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵، ۱۸–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   ۳–۰   کوبا ۲۶–۲۴، ۳۰–۲۸، ۲۵–۱۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

روسیه   ۳–۰   کوبا ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱، ۲۹–۲۷
مصر   ۰–۳   صربستان ۲۳–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۳–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

مصر   ۰–۳   کوبا ۲۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۰–۲۵
صربستان   ۰–۳   روسیه ۳۱–۳۳، ۲۳–۲۵، ۱۲–۲۵

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

مصر   ۰–۳   کوبا ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵، ۲۲–۲۵
صربستان   ۳–۰   روسیه ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۶، ۲۵–۱۹

گروه D

ویرایش
رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته میانگین دست برده دست باخته میانگین
۱   لهستان ۲۴ ۱۲ ۰ ۱٬۱۳۳ ۹۹۵ ۱٫۱۳۹ ۳۶ ۱۱ ۳٫۲۷۳
۲   بلغارستان ۲۰ ۸ ۴ ۱٬۰۱۳ ۹۲۹ ۱٫۰۹۰ ۲۸ ۱۵ ۱٫۸۶۷
۳   چین ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۰۷ ۱٬۰۷۶ ۰٫۹۳۶ ۱۸ ۲۹ ۰٫۶۲۱
۴   آرژانتین ۱۲ ۰ ۱۲ ۹۱۳ ۱٬۰۶۶ ۰٫۸۵۶ ۹ ۳۶ ۰٫۲۵۰

۲۵ مه ۲۰۰۷

لهستان   ۳–۰   چین ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱

۲۶ مه ۲۰۰۷

لهستان   ۳–۲   چین ۲۴–۲۶، ۲۵–۲۰، ۲۳–۲۵، ۲۵–۱۶، ۱۵–۱۳
بلغارستان   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۱، ۲۵–۱۹

۲۷ مه ۲۰۰۷

بلغارستان   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۱۴، ۲۵–۱۹، ۲۵–۲۳

۱ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   ۳–۱   آرژانتین ۲۳–۲۵، ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۳
بلغارستان   ۳–۱   چین ۲۵–۱۶، ۱۹–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷

۳ ژوئن ۲۰۰۷

بلغارستان   ۳–۰   چین ۲۵–۱۸، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱
لهستان   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸

۹ ژوئن ۲۰۰۷

چین   ۱–۳   لهستان ۲۸–۲۶، ۱۴–۲۵، ۱۸–۲۵، ۱۷–۲۵
آرژانتین   ۲–۳   بلغارستان ۲۵–۲۰، ۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۱۸–۲۵، ۱۳–۱۵

۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

چین   ۲–۳   لهستان ۲۵–۲۰، ۲۵–۱۹، ۲۰–۲۵، ۲۹–۳۱، ۱۴–۱۶
آرژانتین   ۰–۳   بلغارستان ۱۹–۲۵، ۱۸–۲۵، ۱۳–۲۵

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷

چین   ۰–۳   بلغارستان ۲۳–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۸–۲۵
آرژانتین   ۱–۳   لهستان ۲۹–۳۱، ۱۲–۲۵، ۲۵–۱۷، ۱۸–۲۵

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷

چین   ۰–۳   بلغارستان ۲۲–۲۵، ۲۴–۲۶، ۲۷–۲۹
آرژانتین   ۰–۳   لهستان ۲۱–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵

۲۳ ژوئن ۲۰۰۷

چین   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۱
بلغارستان   ۱–۳   لهستان ۲۵–۲۱، ۱۹–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

چین   ۳–۲   آرژانتین ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۹، ۲۳–۲۵، ۱۵–۱۱
بلغارستان   ۱–۳   لهستان ۲۳–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۰–۲۵

۲۹ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   ۳–۱   بلغارستان ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۶
آرژانتین   ۲–۳   چین ۲۰–۲۵، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۳، ۱۵–۲۵، ۱۳–۱۵

۳۰ ژوئن ۲۰۰۷

لهستان   ۳–۱   بلغارستان ۲۳–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۳

۱ ژوئیه ۲۰۰۷

آرژانتین   ۱–۳   چین ۲۵–۱۸، ۲۱–۲۵، ۲۶–۲۸، ۲۵–۲۷

دور نهایی

ویرایش

بازی‌های گروهی

ویرایش
واجد شرایط برای حضور در دور نیمه‌نهایی

گروه E

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۲۰۴ ۱۹۷ ۱٫۰۳۶
۲   ایالات متحده آمریکا ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۵۷ ۱۵۳ ۱٫۰۲۶
۳   فرانسه ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۸۵ ۱۹۶ ۰٫۹۴۴
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۱ ژوئیه ۲۰:۰۸ لهستان   ۳–۲   فرانسه ۳۸–۳۶ ۱۹–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۱۱ ۱۱۸–۱۱۸ P2 P3
۱۲ ژوئیه ۲۰:۰۷ فرانسه   ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۱–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۶–۲۸     ۶۷–۷۸ P2 P3
۱۳ ژوئیه ۲۰:۰۷ لهستان   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲ ۳۶–۳۴ ۲۵–۲۳     ۸۶–۷۹ P2 P3

گروه F

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۱۶۷ ۱۶۳ ۱٫۰۲۵
۲   برزیل ۳ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱٫۲۵۰ ۲۰۳ ۱۹۹ ۱٫۰۲۰
۳   بلغارستان ۳ ۱ ۱ ۳ ۵ ۰٫۶۰۰ ۱۷۲ ۱۸۰ ۰٫۹۵۶
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۱ ژوئیه ۱۷:۰۷ برزیل   ۲–۳   بلغارستان ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۳–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۰۵–۱۰۷ P2 P3
۱۲ ژوئیه ۱۷:۰۷ بلغارستان   ۰–۳   روسیه ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵     ۶۵–۷۵ P2 P3
۱۳ ژوئیه ۱۷:۰۷ روسیه   ۱–۳   برزیل ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۴–۲۶   ۹۲–۹۸ P2 P3

چهار نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی نهایی
۱۴ ژوئیه
   روسیه  ۳  
   ایالات متحده آمریکا  ۱  
 
۱۵ ژوئیه
       روسیه  ۱
     برزیل  ۳
مکان سوم
۱۴ ژوئیه ۱۵ ژوئیه
   لهستان  ۱    لهستان  ۱
   برزیل  ۳      ایالات متحده آمریکا  ۳

نیمه‌نهایی

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۴ ژوئیه ۱۷:۰۷ روسیه   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۳ ۲۵–۲۱   ۹۲–۸۱ P2 P3
۱۴ ژوئیه ۲۰:۰۷ لهستان   ۱–۳   برزیل ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵   ۹۲–۹۸ P2 P3

بازی مکان سوم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۵ ژوئیه ۱۷:۰۷ لهستان   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۹–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۹–۲۵   ۸۴–۹۷ P2 P3

نهایی

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۵ ژوئیه ۲۰:۰۷ روسیه   ۱–۳   برزیل ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۸ ۲۲–۲۵   ۹۶–۹۶ P2 P3

رده‌بندی نهایی

ویرایش

جوایز

ویرایش

منابع

ویرایش