مائدا گنئی

مائدا گنئی

Maeda Gen'i.jpg
در این نام ژاپنی، «مائدا» نام خانوادگی است.
در این نام ژاپنی، «前田 玄以 Maeda Gen'i» نام خانوادگی است.

(۱۵۳۹ – ۹ ژوئیه، ۱۶۰۲) یک راهب آیین بودایی بود. او توسط تویوتومی هیده‌یوشی به عنوان یکی از اعضای گو-بوگیو انتخاب شد.

منابع