ماجرای سگ قهوه‌ای

ماجرای سگِ قهوه‌ای یا شورشِ جریانِ سگِ قهوه‌ای موضوعی سیاسی پیرامونِ زنده‌شکافیِ جانوران در پژوهش‌های پزشکی از سالِ ۱۹۰۳ تا ۱۹۱۰ میلادی در انگلستان است. این امر با نفوذِ یک کنش‌گرِ زنِ سوئدی به کلاس‌های آموزشِ پزشکی آغاز شد و موجبِ ایجادِ یک کمیسیونِ سلطنتی برای بررسیدنِ استفاده از جانوران در آزمایش‌های پزشکی شد. این ماجرا به ماجرایی ملی در بریتانیا بدل شد و هواخواهان و مخالفانِ خود را داشت.[۱]

Brown Dog affair
photograph
تندیسِ اصلی، بوسیلهٔ جوزف وایتهِد در سال ۱۹۰۶ و برداشته‌شده در سالِ ۱۹۱۰.
photograph
تندیسِ جایگزین از نیکُلا هیکس در سالِ ۱۹۸۵.

چگونگیِ ماجرا

ماجرا از آنجا آغاز شد که ویلیام بِیلیس -از گروهِ فیزیولوژی در دانشگاه کالج لندن- که در حالِ بررسیِ هورمونها در انسان و دستگاهِ گوارش بود، سگِ تری‌یرِ قهوه ایی را زنده شکافی کرد و جنجالِ بزرگی به‌راه افتاد. پس از این، روشِ وی از سوی انجمنِ ملیِ ضدِ زنده‌شکافی بی‌رحمانه و غیرقانونی دانسته و محکوم شد. بیلیس که از حمله به شهرتش به خشم آمده بود، شکایت کرده و برنده شد.[۲]

مخالفانِ زنده‌شکافی در سال ۱۹۰۶ یک مجسمه برنزی از سگ را به‌عنوانِ یک بنای یادبود سفارش داده و در بَتِرسی پرده‌برداری کردند، اما دانشجویانِ پزشکی که با نوشتهٔ «مردان و زنانِ انگلستان! تا به کِی باید که چنین شود؟» خشمگین شده بودند، پیوسته به خرابکاری در بنای یادبود روی آوردند. بگونه‌ای که به یک نگهبانِ پلیسِ ۲۴ ساعته برای جلوگرفتن از خرابکاری‌ها در پیکره نیاز شد.[۳] در دسامبر ۱۹۰۷ نیز حدودِ ۱۰۰۰ دانشجو با راهپیمایی در مرکزِ لندن با سافراجتها، اتحادیه‌های کارگری و ۴۰۰ افسر پلیس درگیر شدند. بگونه‌ای که این ماجرا به شورشِ جریانِ سگِ قهوه‌ای نیز شُهره شد.[۴]

سرانجام، پیکرهٔ یادبود را مسئولانِ شهری، شبانه از آنجا برداشتند. در سالِ ۱۹۸۵ پیکرهٔ برنزیِ تازه‌ای به یادبودِ این ماجرا و پشتیبانی از حقوقِ جانوران و مخالفت با زنده‌شکافی، در آنجا قرار داده شد.

مردان و زنانِ انگلستان!

نوشته‌های تندیسِ یادبودِ اصلی و به ویژه بخشِ مردان و زنانِ انگلستان! که خشمِ دانشجویان را برانگیخته بود:

به یادبودِ تری‌یرِ قهوه‌ای؛

سگی محکوم به مرگ که در آزمایشگاهِ دانشگاهِ کالج در فوریهٔ ۱۹۰۳ پس از تحملِ دو ماه زنده‌شکافی و دست‌به‌دست شدن [میانِ پژوهشگران]، مرگ وی را رهانید.

همچنین به یادبودِ زنده‌شکافیِ ۲۳۲ سگ در همان‌جا و در طولِ سالِ ۱۹۰۲.

مردان و زنانِ انگلستان!

تا به کِی باید که چنین شود؟[۵]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. J. H. Baron, "The Brown Dog of University College", The British Medical Journal, 2(4991), 1 September 1956, pp.  547–548.
  2. Coral Lansbury, The Old Brown Dog: Women, Workers, and Vivisection in Edwardian England, University of Wisconsin Press, 1985, pp. 10–12, 126–127.
  3. Edward K. Ford, The Brown Dog and his Memorial, Euston Grove Press, 2013 [1908], pp. 6, 9ff; Lansbury 1985, p. 14.
  4. Peter Mason, The Brown Dog Affair, Two Sevens Publishing, 1997, pp. 51–56.

    "London by numbers: the brown dog riots", The Independent on Sunday, 26 October 2003.

  5. Ford 1908, p. 6; Lansbury 1985, p. 14.

خوانشِ بیشتر

نقشه‌ها
کتاب‌ها و مقالات