شکار غیرقانونی

شکار غیرقانونی حیات وحش

شکار غیرقانونی اشاره به شکار، کشتن، و به اسارت گرفتن جانوران دارد.[۱] تا قبل از قرن ۲۰ام این شکارگری معمولاً توسط روستاییان فقیر برای امرار معاش صورت میگرفت. [۲]گرچه سرقت حیوانات اهلی جز شکارگری محسوب نمی‌شود.

یک شکارچی غیر قانونی جوان اثر ویلیام همسلی ۱۸۷۴

Notesویرایش

Referencesویرایش

  1. Webster, N. (1968). Websters New 20th Century dictionary of the English Language (2nd ed.). Cleveland: World Publishing Company. p. 1368.
  2. Encyclopædia Britannica, Inc. (2010). Poaching (15th ed.). Encyclopædia Britannica, Inc. Retrieved 18 August 2013.