مارک سوبیسکی (نشان‌دار)

مارک سوبیسکی (به انگلیسی: Marek Sobieski)، با نام کامل مارک سوبیسکی (نشان‌دار) یانینا زیسته از (۱۵۴۹/۱۵۵۰ تا ۱۶۰۵)، یک لهستانی–لیتوانیاییِ نجیب زاده، و از وابستگان به شلختا بود. او از ۱۵۷۷ مقام درباری داشت، یک کورانژ یا پرچم‌دار دربار سلطنتی مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانیک از ۱۵۸۱، یک فرماندار لوبلین از سال ۱۵۹۷، و یک فرمانده نظامی در لوبلین وئیودشیپ از ۱۵۹۷/۱۵۹۸ به بعد بود.

مارک سوبیسکی
POL Marek Sobieski.jpg
آرمیانینا
همسرانیادویگا سنوپ‌کوسکا
کاتارژینا تژینسکا
نام کامل
مارک سوبیسکی (نشان‌دار) یانینا
اصالت خانوادگیسوبیسکی
پدرژان سوبیسکی
مادرکاتارژینا گدنیسکا h. Gozdawa
زاده۱۵۴۹/۱۵۵۰
درگذشته۱۶۰۵
پیشهپرچم‌دار دربار سلطنتی مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی، فرماندار لوبلین، و فرمانده نظامی در لوبلین وئیودشیپ.

او پدر بزرگ ژان سوم سوبیسکی پادشاه منتخب مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی بود.[۱]

منابعویرایش