مال (انگلیسی: The Mall) یک خیابان در لندن، انگلستان است.

خیابان مال، ۲۰۱۱

این خیابان که در وست‌مینستر قرار دارد از سمت غرب به کاخ باکینگهام و از سمت شرق به میدان ترافالگار محدود میشود، بنا ادمیرالتی آرچ مابین این خیابان و میدان ترافالگار واقع شده است. همچنین سنت جیمز پارک در جنوب و در راستای این خیابان قرار دارد.

نگارخانه

منابع