مالیات پیش‌رونده

مالیات پیش‌رونده یا مالیات تصاعدی (به انگلیسی: Progressive Tax) مالیاتی است که در آن نرخ مالیاتی همگام با میزان پایه‌ی مالیاتی افزایش می‌یابد. این مالیات از اصل قدرت پرداخت تبعیت می‌کند.

اصل قدرت پرداختویرایش

اصلی که بیانگر قدرت پرداخت مالیات، با توجه به سطح درآمد یا دارایی شخص حقیقی یا حقوقی است. بسیاری از کشورها بر اساس این اصل، دستورالعمل‌های مالیاتی خود را به صورت پلکانی طراحی کرده‌اند، بدین صورت که شخص با درآمد بیشتر، درصد مالیاتی بالاتری را نسبت به شخص کم‌درآمدتر پرداخت می‌نماید.

به موجب اصل قدرت پرداخت مالیات باید براساس درآمد یا ثروت مالیات دهنده وضع و اخذ گردد. بعضی بر این اعتقادند که مالیات باید براساس منافع مستقیمی که مؤدی دریافت می‌کند اخذ شود. به موجب این اصل مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی محاسبه و وصول می‌گردد. بدین معنی که داراتر مالیات بیشتری باید بپردازد.

از طرفی جدا از بحث مالیاتی، قدرت پرداخت یکی از عوامل تعیین‌کننده در اعطای تسهیلات نیز می‌باشد. در اعطای تسهیلات، قدرت پرداخت بر اساس درآمد شخص و مبلغ قسط پرداختی تعیین می‌شود. در این موارد از آن به عنوان قدرت بازپرداخت نیز یاد می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش