ماهیچه بازویی‌زبرزندی

ماهیچه بازویی‌زِبَرزَندی (انگلیسی: Brachioradialis) از ماهیچه‌های ساعد دست است که کار خم کردن آرنج را برعهده دارد.

ماهیچه بازویی‌زبرزندی
Brachioradialis.png
Anterior view of muscles of the left forearm with brachioradialis shown in blue
Gray417 color.PNG
Cross-section through the middle of the forearm. Brachioradialis labeled at center left, sixth from the top.
جزئیات
ریشهLateral supracondylar ridge of the استخوان بازو
پیوستDistal زند زبرین (radial styloid process)
سرخرگRadial recurrent artery
عصب محیطیعصب شعاعی
حرکتبیان حرکات در طب of آرنج and supination
شناسه‌ها
لاتینmusculus brachioradialis
TA98A04.6.02.039
TA22496
FMA38485

این ماهیچه از بالای رولقمه (اِپی‌کندیل) خارجی استخوان بازو به سمت پایین آمده و زردپی آن به انتهای پایینی و خارجی استخوان زند زبرین (رادیوس) درست بالای سطح مفصلی مچ دست می‌چسبد. این ماهیچه آرنج را خم می‌کند. افزون بر آن، این ماهیچه خود دست را از برون به درون و برعکس تکان میدهد. همچنین این ماهیچه دست و اَرَش (بعربی ساعد) را به سمت بیرون یا درون میچرخاند . به این حالت supinate ( آرنج خم شده و کف دست به سمت بالا ) یا بروگرداندن دست به سمت بیرون ، و pronate ( آرنج خم شده و کف دست به سمت پایین ) درونگرداندن دست به سمت درون هم میگویند .

سر ثابت:دو سوم بخش پایینی و بیرونی استخوان بازو سر متحرک: سطح خارجی زائده نیزه‌ای زند زبرین عصب گیری:عصب رادیال عمل: فلکشن آرنج

منابع