ماهیچه تهیگاهی‌دنده‌ای

عضله ی تهیگاهی‌دنده‌ای یا عضله ایلیوکوستالیس (انگلیسی: Iliocostalis) یکی از عضلات لایه میانی عضلات داخلی (اینترنسیک) پشت انسان است. لایه میانی عضلات داخلی شامل عضلات راست‌کننده ستون مهره‌ها (عضله‌های ارکتور اسپاین) است که در سه ستون عمودی قرارگرفته‌اند: عضلات تهیگاهی‌دنده‌ای در ستون خارجی، عضلات لانژیسیموس در ستون میانی و عضلات اسپاینالیس در ستون داخلی.

ماهیچه تهیگاهی‌دنده‌ای
Iliostalis.png
Deep muscles of the back. (Iliocostalis lumborum visible at bottom right, iliocostalis dorsi visible at center right, and iliocost. cerv. visible at upper right.)
جزئیات
خاستگاه Sacrum/Illiac Crest/Spinous Processes of lower lumbar/thoracic vertebrae
پیوندگاهRibs
سرخرگ‌هاintercostal و lumbar arteries
عصب‌دهیposterior branch of spinal nerve
حرکتUnilaterally: laterally flex the vertebral column to the same side. Bilaterally: Extend the vertebral column.
ماهیچه مخالفعضله راست شکم
شناسه‌ها
لاتینmusculus iliocostalis
TA98A04.3.02.005
TA22257
FMA77177

عضله ی تهیگاهی‌دنده‌ای شامل سه گروه عضلات ایلیوکوستالیس لومباروم، ایلیوکوستالیس توراسیس و ایلیوکوستالیس سرویسیس می‌باشد. الیاف این عضلات اصولاً از زوائد خاری مهره‌های کمری و سینه‌ای و ستیغ خاصره‌ای آغاز و به دنده‌ها متصلند و از ریشه پشتی اعصاب نخاعی عصب می‌گیرند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش