ماهیچه راست شکم

(تغییرمسیر از عضله راست شکم)

عضله راست شکم یا (به انگلیسی: Rectus abdominis muscle) یکی از عضلات دیوارهٔ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم، عضله مایل خارجی، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

Rectus abdominis
Rectus abdominis.png
The human rectus abdominis muscle.
جزئیات
خاستگاه crest of pubis
پیوندگاهCostal cartilage of ribs 5-7, xiphoid process of sternum
سرخرگ‌هاinferior epigastric artery
عصب‌دهیsegmentally by thoraco-abdominal nerves (T7 to T11)
حرکتFlexion of the lumbar spine
ماهیچه مخالفماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها
شناسه‌ها
لاتینmusculus rectus abdominis
MeSHD017568
TA98A04.5.01.001
A04.5.00.001
TA22357
FMA9628

کارکردویرایش

عضله راست شکم عضله ایست دراز که در طرفین خط وسط در بالا از غضروف‌های دنده ۵ تا ۸ و زائده گزیفوئید شروع شده و در پایین به سمفیز و ستیغ عانه ختم می‌شود. این دو عضله در وسط به وسیله یک نوار هم‌بندی به نام خط سفید (لینا آلبا) از هم جدا شده‌اند و دارای غلافی می‌باشند که از نیامهای پوششی عضلات مایل و عرضی شکم به وجود می‌آیند.

این عضله سه قسمت تاندونی (Tendinous intersection) دارد که در روی پوست به صورت سه شیار دیده می‌شود. این ساختمان‌های تاندونی کارایی عضله را افزایش می‌دهند اولی در سطح Xiphoid، سومی در سطح ناف و دومی در بین این دو قرار می‌گیرد. جهت مشخص شدن عضله فرد باید به صورت طاق باز (Supine) خوابیده، سپس، از وی خواسته شود که شانه‌ها یا هر دو پا را از زمین بلند کند.

عضله راست شکمی مسئول نزدیک کردن تنه به لگن است (مثلاً هنگام ورزش دراز و نشست).

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش