ماهیچه خم‌کننده مچ به زند زبرین

ماهیچه خم‌کننده مچ به زند زِبَرین یا عضله زند اعلایی قدامی (انگلیسی: Flexor carpi radialis muscle) ماهیچه‌ای دوکی‌شکل است که از روی فوق قرقره استخوان بازو شروع شده و به وسیله یک زردپی بلند بر روی قاعده دوم استخوان کف دستی به لبه استخوان سوم کف دستی چسبندگی پیدا می‌کند.[۱] این ماهیچه بجز خم کردن مچ دست موجب انحراف آن به سمت زند زبرین (رادیال) هم می‌شود.

ماهیچه خم‌کننده مچ به زند زبرین
Flexor-carpi-radialis.png
Anterior view of the left forearm. Superficial muscles. (Flexor carpi radialis and its tendon visible in blue.)
Gray1231.png
Anterior view of right upper extremity. (Flex. carp. rad. labeled at upper left.)
جزئیات
خاستگاه medial epicondyle of humerus (common flexor tendon)
پیوندگاهBases of second و third metacarpal bone
سرخرگ‌هاسرخرگ شعاعی
عصب‌دهیعصب میانی
حرکتبیان حرکات در طب و بیان حرکات در طب at مچ
ماهیچه مخالفماهیچه بازکننده مچ به زند پایینی
شناسه‌ها
لاتینmusculus flexor carpi radialis
TA98A04.6.02.028
TA22481
FMA38459

خاستگاه آن فوق قرقره داخلی استخوان بازو، پیوندگاه آن، پایه استخوان دوم کف دست و لبه پایه استخوان سوم کف و عصب‌گیری‌اش از عصب میانی است. کارکرد آن خم کردن مچ دست و آبداکشن مچ دست است.

زردپی این ماهیچه در پایین به ابتدای استخوان کف‌دستی دوم چسبیده است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش