ماهیچه بازکننده مچ به زند پایینی

ماهیچه بازکننده مچ به زند پایینی (انگلیسی: Extensor carpi ulnaris muscle) کار باز کردن و دور کردن مچ دست از خط میانی را برعهده دارد.

ماهیچه بازکننده مچ به زند پایینی
Extensor carpi ulnaris muscle.png
نمای پشتی ساعد، ماهیچه خم‌کننده مچ به زند بالایی به رنگ ارغوانی نشان داده شده است.
جزئیات
ریشهتاندون مشترک اکستنسورها، کوندیل خارجی استخوان هومروس
پیوستمتاکارپ (استخوان کف دستی) پنجم
سرخرگulnar artery
عصب محیطیDeep branch of the عصب شعاعی (C7, C8)
حرکتبیان حرکات در طب و فزون‌ورده the مچ
آنتاگونیستماهیچه خم‌کننده مچ به زند بالایی
شناسه‌ها
لاتینmusculus extensor carpi ulnaris
TA98A04.6.02.045
TA22507
FMA38506

خاستگاه: سربازوئی ـ اپی‌کندیل جانبی استخوان بازو، سر زنداسفلی ـ لبه پسین زند زیرین پیوندگاه: قاعده استخوان پنجم کف دستی عصب‌گیری: از شاخه عمقی عصب زند بالایی (رادیال)

تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ پنجم چسبیده و بجز دورسی فلکشن مچ دست موجب انحراف آن به طرف اولنا هم می‌شود.

منابعویرایش