ماهیچه سرینی کوچک

ناحیه سُرِین از سه عضله تشکیل شده‌است:

Gluteus minimus
Gluteus minimus muscle07.png
Gluteus minimus muscle (shown in red). Posterior view.
Posterior Hip Muscles 1.PNG
The gluteus minimus and nearby small gluteal muscles (posterior view)
جزئیات
خاستگاه From area in between the anterior gluteal line and inferior gluteal line of Gluteal surface استخوان تهیگاهی, under ماهیچه سرینی متوسط.
پیوندگاهGreater trochanter of the استخوان ران
سرخرگ‌هاsuperior gluteal artery
عصب‌دهیsuperior gluteal nerve (L4, L5, S1 nerve roots)
حرکتWorks in concert with gluteus medius: بیان جهات در آناتومی of the hip; preventing بیان جهات در آناتومی of the hip. Medial rotation of thigh.
ماهیچه مخالفlateral rotator group
شناسه‌ها
لاتینmusculus glutaeus minimus
TA98A04.7.02.008
TA22600
FMA22317
ماهیچه سرین

ماهیچه سرینی بزرگ

ماهیچه سرینی متوسط

ماهیچه سرینی کوچک(به انگلیسی: gluteus minimus)

این ماهیچه‌ها از نوع مخطط بوده و نقش مهمی در دویدن و راه رفتن ایفا می‌کنند.

ماهیچه سرینی کوچکویرایش

ماهیچه سرینی کوچک از سطح خارجی ایلیوم (بین دو خط گلوتئال فوقانی و تحتانی) مبدا گرفته و به سطح قدامی برجستگی (تروکانتر) بزرگ استخوان ران ختم می‌شود. از عصب سرینی فوقانی عصب دهی می‌شود و عمل آن چرخش داخلی مفصل ران و ابداکسیون پا است.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه سرین

منابعویرایش