باز کردن منو اصلی

ناحیه سُرِین از سه عضله تشکیل شده‌است:

Gluteus medius
Gluteus medius muscle08.png
Position of gluteus medius muscle (shown in red). Posterior view.
Posterior Hip Muscles 3.PNG
The gluteus medius and nearby muscles.
جزئیات
لاتینmusculus glutaeus medius
Gluteal surface of استخوان تهیگاهی, under ماهیچه سرینی بزرگ
Greater trochanter of the استخوان ران
superior gluteal artery
superior gluteal nerve (L4, L5, S1 nerve roots)
حرکاتبیان حرکات در طب of the مفصل ران; preventing بیان حرکات در طب of the hip. بیان حرکات در طب and flexion of the مفصل ران (anterior fibers). Extension and Lateral/external rotation of the hip (posterior fibers)
ماهیچه‌های نزدیک‌کننده ران
شناسه‌ها
واژگان آناتومیA04.7.02.007
اف‌ام‌اِی22315
واژگان کالبدشناسی ماهیچه
ماهیچه سرین

ماهیچه سرینی بزرگ

ماهیچه سرینی متوسط (به انگلیسی: gluteus medius)

ماهیچه سرینی کوچک

این ماهیچه‌ها از نوع مخطط بوده و نقش مهمی در دویدن و راه رفتن ایفا می‌کنند.

ماهیچه سرینی متوسطویرایش

ماهیچه سرینی متوسط از سطح خارجی ایلیوم (زیر ماهیچه سرینی بزرگ) مبدا گرفته و به برجستگی (تروکانتر) بزرگ استخوان ران ختم می‌شود. از عصب سرینی فوقانی عصب دهی می‌شود و عمل آن چرخش داخلی پا و ابداکسیون لگن است.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • آناتومی گری]