ماهیچه گلابی‌شکل

(تغییرمسیر از ماهیچه هرمی)

ماهیچه گلابی‌شکل (پیریفورمیس) از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ از لگن خارج می‌شود و به رأس تروکانتر (برجستگی) بزرگ می‌چسبد.

ماهیچه گلابی‌شکل
Posterior Hip Muscles 1.PNG
(Posterior view of pelvis) The piriformis and nearby muscles
Piriformis muscle.PNG
Muscles of the gluteal and posterior femoral regions, piriformis labeled
Details
ریشهsacrum
Insertiongreater trochanter
سرخرگInferior gluteal artery , Lateral sacral artery, Superior gluteal artery,
عصب محیطیnerve to the Piriformis (L5, S1, and S2 nerve roots)
بیان حرکات در طبrotate laterally (outward) the thigh
Identifiers
لاتینmusculus piriformis
واژگان کالبدشناسیA04.7.02.011
واژگان کالبدشناسی2604
FMA19082
Anatomical terms of muscle

مبدا : سطح قدامی ساکروم

انتها : حفره تروکانتری بزرگ

کار: دور کردن و چرخاندن بیرونی ران

عصب‌گیری: از نخستین و دومین عصب خاجی.

این ماهیچه نقطه اصلی خروج عناصر از ناحیه لگن به ناحیه سرینی است.

مثال : رگ‌ها و عصب‌های سرینی فوقانی از بالای ماهیچه گلابی‌شکل از لگن خارج می‌شوند و رگ‌ها و عصب‌های سرینی تحتانی از پائین ماهیچه از ناحیه لگن خارج می‌شوند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه سرین

منابعویرایش