ماکرونزی

مجموعه ای از چهار مجمع الجزایر در اقیانوس اطلس شمالی در سواحل اروپا و آفریقا

ماکرونزی (انگلیسی: Macaronesia) مجموعه‌ای شامل چهار مجمع‌الجزایر در اقیانوس اطلس شمالی است که در سواحل قاره‌های اروپا و آفریقا قرار دارند. به غیر از جزایر آزور که بخشی از اروپا به‌شمار می‌رود، دیگر جزایر ماکرونزی به قاره آفریقا نزدیک‌تر هستند. جزایر ماکرونزی متعلق به سه کشور پرتغال، اسپانیا و کیپ ورد هستند.

ماکرونزی

چهار مجمع‌الجزایر اصلی ماکرونزی از شمال به جنوب عبارتند از:

منابع ویرایش