مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی

مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی کتابی از ابوالحسن نجفی است که در آن مفاهیم و مباحث اساسی زبان‌شناسی امروز با زبانی ساده و درخور فهم عموم شرح داده شده‌است. این کتاب که عمدتاً بر پایه نظریه نقش‌گرایی آندره مارتینه نوشته شده، تا تابستان ۱۳۸۷ به چاپ دهم رسیده‌است.

مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
نویسنده(ها)ابوالحسن نجفی
کشورایران
زبانفارسی
موضوع(ها)زبان‌شناسی، دستور زبان فارسی
ناشردانشگاه آزاد ایران
گونه رسانهکتاب

چاپ نخستویرایش

چاپ نخست این کتاب که در سال ۱۳۵۸ توسط انتشارات دانشگاه آزاد ایران منتشر شد، مورد توجه استادان و دانشجویان قرار گرفت و نسخه‌های آن به سرعت نایاب شد.

ویرایش دومویرایش

ویرایش دوم این کتاب در سال ۱۳۷۱ توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد. ابوالحسن نجفی چنان‌که در مقدمه ویرایش دوم نوشته‌است، در نظر داشته کتاب را کامل‌تر کند و مباحث اساسی دیگر به ویژه معناشناسی، تحول زبان، روابط زبان و جامعه، سبک‌شناسی و ادبیات را بر آن بیفزاید، اما این کار به درازا کشیده و سرانجام ترجیح داده‌است همان تحریر نخست با بعضی اصلاحات و افزایش‌های لازم به چاپ برسد.

منابعویرایش