متر مربع

یکای اس‌آی مساحت
(تغییرمسیر از مترمربع)

یک متر مربع مساحتی معادل مربعی با طول ضلع یک متر است و نماد آن m۲ است (با کد ۳۳A۱ در یونی‌کد[۱]). که از واحدهای فرعی اس‌آی محسوب می‌شود.... هر متر مربع ۱۰۰۰۰ سانتی متر مربع است.

زمینی به مساحت یک متر مربع

تبدیل‌ها

ویرایش

یک متر مربع برابر است با:

پیشوندهای اس‌آی

ویرایش

متر مربع را می‌توان با تمامی پیشوندهای اس‌آی که برای متر به کار می‌روند، به کار برد.

ضریب نام نماد ضریب نام نماد
۱۰۰ متر مربع (سنتیار) m۲ ۱۰۰ متر مربع (سنتیار) m۲
۱۰۲ دکامتر مربع (آر) dam۲ ۲–۱۰ دسی‌متر مربع dm۲
۱۰۴ هکتومتر (هکتار) hm۲ ۴–۱۰ سانتی‌متر مربع cm۲
۱۰۶ کیلومتر مربع km۲ ۶–۱۰ میلی‌متر مربع mm۲
۱۰۱۲ مگامترمربع Mm۲ ۱۲–۱۰ میکرومتر مربع µm۲
۱۰۱۸ گیگامتر مربع Gm۲ ۱۸–۱۰ نانومتر مربع nm۲
۱۰۲۴ ترامتر مربع Tm۲ ۲۴–۱۰ پیکومتر مربع pm۲
۱۰۳۰ پتامتر مربع Pm۲ ۳۰–۱۰ فمتومتر مربع fm۲
۱۰۳۶ اگزامتر مربع Em۲ ۳۶–۱۰ آتومتر مربع am۲
۱۰۴۲ زتامتر مربع Zm۲ ۴۲–۱۰ زپامتر مربع zm۲
۱۰۴۸ یوتامتر مربع Ym۲ ۴۸–۱۰ یوکتامتر مربع ym۲

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. "Unicode Utilities: Character Properties". Archived from the original on 20 July 2009. Retrieved 2 August 2010.

پیوند به بیرون

ویرایش