متر

یکای اندازه‌گیری «طول» (درازا) در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI)

متر (به فرانسوی: mètre)، یکای طول متریک و برابر با ۳۹٫۳۷ اینچ و ۱۰۰ سانتیمتر و یک هزارم کیلومتر و ۱۰۰۰ میلی‌متر است. لغت متر از واژه یونانی μέτρον به معنی اندازه‌گیری آمده‌است. متر یکای اصلی طول در دستگاه SI با نماد m است.[۱] تعریف آن به صورت مسافتی است که نور در کسری از ثانیه (یک بر روی ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸) در خلاء می‌پیماید به عبارت دیگر نور در خلاء هر ثانیه ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر می‌پیماید.

متر
میله استاندارد متر بین سال‌های ۱۸۸۹ تا ۱۹۶۰
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای اصلی اس‌آی
یکایطول
نشانm 
تبدیل یکا
۱ m در ...... برابر است با ...
   نانومتر   10⁹nm
   میکرون(میکرو)   10⁶μm
   میلی‌متر   10³mm
   کیلومتر   10-³Km(0/001Km)
   مگامتر   10⁶Mm
   اینچ   39/37in

تعریف در سیستم SI ویرایش

در گذشته به صورت فاصله دو نشانه بر روی میلهٔ پلاتین-ایریدیوم (که در ابتدا به صورت یک ده میلیونیم فاصلهٔ میان قطب شمال جغرافیایی زمین و خط استوای در دمای صفر مطلق گذرنده از پاریس محاسبه گردید) این نمونه هم‌اکنون در اداره بین‌المللی اوزان و ابعاد در سور در حومه پاریس نگهداری می‌شود و اینک با مراجعه به ثانیه و سرعت نور که در خلاء برابر ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر بر ثانیه‌است تعریف می‌شود.

جدول ضریب‌های SI ویرایش

در جدول زیر ضرایب متر در سامانه SI نشان داده شده‌است. ضرایبی که پررنگ نشان داده شده‌اند پُرکاربردتر هستند، همچنین در کاربرد روزانه عباراتی مانند «۳۰ سانتی‌متر»، «۳۰ متر» و «۳۰۰ متر»، بیشتر استفاده می‌شوند تا عباراتی نظیر «۳ دسی‌متر»، «۳ دکامتر» و «۳ هکتومتر». برای فاصله‌های بسیار طولانی هم به‌جای مگامتر، گیگامتر و … از یکاهایی مانند یکای کیهانی، سال نوری و پارسک استفاده می‌کنیم.

عبارت میکرون نیز معمولاً به‌جای میکرومتر به‌کار می‌رود. همچنین آنگستروم به عنوان ۱۰-۱۰ متر به کار می‌رود.

ضریب‌های اس‌آی برای متر (m)
زیر ضریب‌ها ضریب‌ها
ارزش نماد نام ارزش نماد نام
۱۰ m dm دسی‌متر m ۱۰۱ dam دکامتر
۱۰−۲ m cm سانتی‌متر ۱۰۲ m hm هکتومتر
۱۰−۳ m mm میلی‌متر ۱۰۳ m km کیلومتر
۱۰−۶ m µm میکرومتر ۱۰۶ m Mm مگامتر
۱۰−۹ m nm نانومتر ۱۰۹ m Gm گیگامتر
۱۰−۱۲ m pm پیکومتر ۱۰۱۲ m Tm ترامتر
۱۰−۱۵ m fm فمتومتر ۱۰۱۵ m Pm پتامتر
۱۰−۱۸ m am اتومتر ۱۰۱۸ m Em اگزامتر
۱۰−۲۱ m zm زپتومتر ۱۰۲۱ m Zm زتامتر
۱۰−۲۴ m ym یکتومتر ۱۰۲۴ m Ym یوتامتر
پیشوندهای معروف پررنگ نوشته‌شده‌اند.

معادل متر در دیگر یکاها ویرایش

یکاهای متریک
در یکاهای غیرمتریک
یکاهای غیرمتریک
در یکاهای متریک
۱ متر ۱٫۰۹۳۶ یارد ۱ یارد ۰٫۹۱۴۴ متر
۱ متر ۳۹٫۳۷۰ اینچ ۱ اینج ۰٫۰۲۵۴ متر
۱ سانتی‌متر ۰٫۳۹۳۷۰ اینچ ۱ اینچ ۲٫۵۴ سانتی‌متر
۱ میلی‌متر ۰٫۰۳۹۳۷۰ اینچ ۱ اینچ ۲۵٫۴ میلی‌متر
۱ متر ۱۰۱۰ آنگستروم ۱ آنگستروم ۱×۱۰−۱۰ متر
۱ نانومتر ۱۰ آنگستروم ۱ آنگستروم ۱۰۰ پیکومتر

در این جدول اینچ و یارد بین‌المللی هستند

«≈» به معنی «تقریبا برابر»؛
«≡» به معنی «برابر به خاطر تعریف» یا «کاملا برابر» است.

منابع ویرایش

  1. "Base unit definitions: Meter". مؤسسه ملی فناوری و استانداردها. Retrieved 2010-09-28.