متوازی‌السطوح

شکلی هندسی، سه بعدی
متوازی‌السطوح
Rhombohedron
نوع منشور
وجوه ۶ متوازی‌الاضلاع
رئوس ۱۲
یال‌ها ۸
گروه تقارن Ci, [۲++], (1×)
خاصیت convex

در هندسه متوازی‌السطوح یک شکل هندسی سه بعدی متشکل از شش متوازی‌الاضلاع است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Parallelepiped," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Parallelepiped&oldid=539519980 (accessed April 12, 2013).