مثلث رانی

مثلث رانی را می‌توان به صورت یک فرورفتگی در زیر چین کشاله ران در بخش فوقانی ران مشاهده کرد. در یک فرد عضلانی و لاغر محدودهٔ این مثلث را می‌توان در وضعیت ابدوکسیون و روتاسیون خارجی ران مشخص کرد.

مثلث رانی
Gray545.png
Right femoral sheath laid open to show its three compartments
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینtrigonum femorale
TA98A04.7.03.013
A01.2.08.008
TA2319
FMA58780

اضلاع مثلثویرایش

قاعده مثلث توسط رباط اینگوئینال ضلع خارجی توسط عضله سارتوریوس و ضلع داخلی توسط عضلهٔ ادوکتور لونگوس ساخته می‌شود. گروه افقی عقده‌های اینگوئینال سطحی را می‌توان در فاسیای سطحی دقیقاً در پایین و به موازات رباط اینگوئینال لمس کرد.

شریان رانیویرایش

از پشت رباط اینگوئینال در وسط خطی به ران وارد می‌شود که سمفیز پوبیس را به خار خاصره ای قدامی فوقانی متصل می‌کند. نبض آن را به آسانی می‌توان لمس کرد.

ورید رانیویرایش

با عبور از پشت رباط اینگوئینال در سمت خارج نبض شریان رانی به ران وارد می‌شود.

ورید صافنوس بزرگویرایش

با عبور از سوراخ صافنوس در فاسیای عمقی ران (فاسیا لاتا) به فاصله ۱/۵ اینچ (۴ سانتی‌متر) در پایین و خارج تکمه پوبیس به ورید رانی می‌پیوندند.

منابعویرایش

کتاب آناتومی بالینی ریچارد اس. اسنل ویرایش نهم

پیوند به بیرونویرایش