مجدالدین خوافی

مجدالدین خوافی از نویسندگان نیمهٔ اول قرن هشتم هجری و نویسندهٔ کتاب روضهٔ خلد است. این کتاب به تقلید از گلستان سعدی و در هجده باب نوشته شده و شانزده باب آن در سال ۱۳۲۹ هجری قمری با نام خارستان به چاپ رسیده‌است.[۱] او مردی مذهبی بود و در شهر خواف (خواف شریف) متولد شد.


پانویسویرایش

  1. مشتاق مهر، رحمان (تابستان ۱۳۹۰). «تصحیح دیگری از «روضه خلد» مجلد خوافی». آیینهٔ پژوهش. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ۲۲ (۱۲۸). دریافت‌شده در ۲۷ آبان ۱۳۹۶.