مجلس ملی کلدانی سریانی آشوری

بعد از اینکه در سال ۲۰۰۶ سیاستمدار معروف آشوری (سرکیس آغاجان) برای آشوریان عراق طلب خودمختاری کرد، در اواسط ماه مارس ۲۰۰۷، مجلس ملی کلدانی سریانی آشوری توسط او تأسیس گردید. این مجلس تا بحال دو کنگره (۲۰۰۷و۲۰۰۹ ) منعقد کرده‌است . سیستم رهبری آن به شیوه دسته رهبری است، که از سه شخص تشکیل می‌شود و به صورت متناوب هر شش ماه یک بار یکی از آن‌ها به عنوان رئیس مجلس و دو تای دیگر به عنوان جانشینان اول و دوم ریاست مجلس را بعهده می‌گیرند. این مجلس در سال ۲۰۰۹در انتخابات مجالس استانداری‌های (نینوی و بغداد و بصره ) شرکت کرد، که آشوریان در هر یک از این مجالس یک نماینده دارند و توانست نمایندگی نینوی و بغداد را بدست بیاورد. درهمان سال در انتخابات پارلمان کردستان عراق شرکت کرد و از پنج کرسی مخصوص به آشوریان سه تا را کسب کرد. در سال ۲۰۱۰ نیز در انتخابات پارلمان عراق مشارکت کرد که در این پارلمان نیز سهم آشوریان پنج نماینده است (نینوی، بغداد، دهوک، کرکوک، اربیل )و در نتیجه توانست نمایندگی (نینوی) و (دهوک) را نصیب خود کند. در سال ۲۰۱۳ بار دیگر در انتخابات مجلس استانداری نینوی شرکت کرد و مجدداً به پیروزی رسید. در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ در انتخابات پارلمان عراق و مجالس استانداری‌های ( اربیل و سلیمانیه و دهوک ) شرکت کرد ، که آشوریان در هر یک از مجالس استانداری‌های (اربیل) و (دهوک) دو نماینده و (سلیمانیه)نیز یک نماینده دارند. در نتیجه در هر یک از مجالس استانداری‌های اربیل و دهوک یک کرسی نمایندگی را (جمعاً ۲ کرسی ) بدست آورد. در پارلمان عراق نیز در اربیل و نینوی به پیروزی رسید

منبع: http://www.ishtartv.com/viewarticle,53975.html

http://www.iraqiparliament.info/en/node/780 بایگانی‌شده در ۱۲ اوت ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Syriac_Assyrian_Popular_Council