باز کردن منو اصلی

دنیای سخن ماهنامهٔ فرهنگی و هنری که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ به‌صورت ماهانه یا دوماهانه به سردبیری شاهرخ تویسرکانی در تهران انتشار می‌یافت.