محله مجیدیه یکی از محلات قدیمی شرق تهران است. محلهٔ مجیدیه از شمال به بزرگراه همت، از جنوب به مسیل باختر، از شرق به خیابان کرمان و از غرب به بزرگراه صیاد شیرازی محدود است. نام این محله از عبدالمجید بختیار (مجید خان بختیار) که در این منطقه زندگی میکرد.گرفته شده است.

ارامنهویرایش

در این محله تعداد زیادی از ارامنهٔ تهران زندگی می‌کنند.

رویدادهای سرشناسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش