مجید شهباز بازیگر و مدیر تهیه اهل ایران است. مجید شهباز در ۱۸ فیلم بازیگر و در ۶ فیلم به عنوان مدیر تهیه فعالیت کرده‌است. نخستین کار سینمایی او بازی در فیلم مأمور دو جانبه (۱۳۴۵) و واپسین کارش بازی در فیلم گزارش یک قتل در سال ۱۳۶۵ بوده‌است.

فیلمشناسی ویرایش

بازیگر ویرایش

مدیر تهیه ویرایش

منابع ویرایش