محاصره اوداوارا (۱۵۶۹)

محاصره اوداوارا (انگلیسی: Siege of Odawara) پس از شکست تاکدا شینگن در محاصره هاچیگاتا (۱۵۶۸) و قلعه تاکی‌یاما، تاکدا شینگن دست به محاصره محل سکونت خاندان هوجوی اخیر یعنی قلعه اوداوارا زد. محاصره تنها سه روز پس از آنکه نیروهای تاکدا شهر اوداوارا را به آتش کشیدند، به طول انجامید. خود قلعه اوداوارا سقوط نکرد و باز در دست خاندان هوجو باقی ماند.

محاصره اوداوارا (۱۵۶۹)
بخشی از دوره سنگوکو
OdawaraJo1.jpg
One of Odawara's towers.
تاریخ۱۵۶۹
مکان
نتیجه تاکدا شینگن عقب نشینی کرد، شهر به آتش کشیده شد
طرفین درگیر
نیروهای تاکدا شینگن نیروهای هوجو اوجییاسو
فرماندهان و رهبران
تاکدا شینگن هوجو اوجییاسو
قوا
۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

منابع