دوره سن‌گوکو (به ژاپنی: 戦国時代, Sengoku jidai) دوران جنگ‌های داخلی، آشوب‌های اجتماعی و دسیسه‌های سیاسی در ژاپن بود. رویارویی‌های نظامی در این دوران به ندرت قطع می‌شد. دوره سن‌گوکو از میانه‌های قرن پانزدهم تا آغاز قرن هفدهم به درازا کشید. با اینکه استبداد نظامی آشی‌کاگا از همان ساختار نظامی حکومت کاماکورا استفاده می‌کرد و دولتی جنگ‌سالار را بر اساس همان حقوق و وظایف اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده بود، در جلب وفاداری دودمان‌های منطقه‌ای دای‌میوها، به ویژه آن‌ها که قلمروشان با کیوتو فاصله داشت، موفقیتی کسب نکرد. از همان آغاز قرن ۱۵، رنج و مکنتی که از بلایای طبیعی همچون زلزله و خشکسالی ریشه می‌گرفت، اغلب باعث شورش‌های مسلحانه کشاورزان بیزار از قرض و مالیات بود.

زمان شروع و پایان دوره سنگوکو مورد توافق همه منابع نیست. برای زمان شروع دوره سنگوکو دو نظریه وجود دارد:

برای پایان دوره سنگوکو نیز پنج نظریه وجود دارد.

گاهشماری

ویرایش
تاریخ واقعه
1467 آغاز شورش اونین
1477 پایان شورش اونین
1488 شورش کاگا
۱۴۹۳ هوسوکاوا ماساموتو در کودتای میئو موفق شد
هوجو سوئون، ولایت ایزو را تصرف کرد
1507 آغاز اغتشاش ایشو (اختلاف جانشینی در خاندان هوسوکاوا)
1520 هوسوکاوا تاکاکونی، هوسوکاوا سومیموتو را شکست داد
۱۵۲۳ دودمان مینگ کلیه روابط تجاری را با ژاپن به دلیل درگیری به حالت تعلیق درآورد
1531 هوسوکاوا هاروموتو، هوسوکاوا تاکاکونی را شکست داد
1535 نبرد ایدانو نیروهای خاندان ماتسودایرا شورش آبه ماساتویو را شکست دادند
1543 کشتی امپراتوری پرتغال در تانه‌گاشیما پهلو گرفت، پرتغالی‌ها تبدیل شدند به اولین اروپایی‌هایی که وارد ژاپن شدند و تفنگ شمخال را به ژاپن معرفی کردند
1549 میوشی ناگایوشی به هوسوکاوا هاروموتو خیانت کرد
ژاپن رسماً به رسمیت شناختن چین به عنوان هژمونی منطقه‌ای را پایان داد و سیستم باج‌گذاری چین را لغو کرد
1551 حادثه معبد تاینی: سوئه هاروکاتا به اوئوچی یوشیتاکا خیانت کرد، به دست گرفتن غرب هونشو
1554 پیمان سه جانبه در میان تاکدا شینگن، هوجو اوجی‌یاسو و ایماگاوا یوشیموتو بسته شد
1555 نبرد میاجیما: موری موتوناری، سوئه هاروکاتا را شکست داده و جنگ را ادامه داد تا جای اوئوچی یوشیتاکا دایمیوی غرب هونشو، را گرفت
1560 نبرد اوکه‌هازاما: در یک حمله غافلگیرانه اودا نوبوناگا، ایماگاوا یوشیموتو را شکست داده و او را کشت
1568 حرکت اودا نوبوناگا به طرف کیوتو برای کنترل شهر و مجبور کردن ماتسوناگا هیساهیده به ترک شهر
1570 آغاز نبردهای ایشی‌یاما هونگان
۱۵۷۱ آغاز کار ناگاساکی (بندر) به عنوان بندر تجاری بازرگانان پرتغالی، با مجوز از دایمیو اومورا سومیتادا
1573 پایان شوگون‌سالاری آشیکاگا
1575 نبرد ناگاشینو: اودا نوبوناگا با تاکتیک‌های نوآورانه سواره نظام تاکدا را قاطعانه شکست داد
1577 محاصره شیگیسان: اودا نوبوناگا، ماتسوناگا هیساهیده را شکست داد
1580 پایان نبردهای ایشی‌یاما هونگان
1582 آکچی میتسوهیده، اودا نوبوناگا را ترور کرد (حادثه معبد هوننو); هاشیبا هیده‌یوشی، در نبرد یامازاکی آکچی میتسوهیده را شکست می‌دهد
1585 عنوان کانپاکو و سشو به هاشیبا هیده‌یوشی عنوان اعطا شد، ایجاد اقتدار غالب توسط او و یک سال بعد نام خانوادگی "تویوتومی " به او اعطا شد.
1590 محاصره اوداوارا (۱۵۹۰): تویوتومی هیده‌یوشی خاندان هوجوی اخیر را شکست داد، متحد کردن ژاپن تحت حکومت او
1592 نخستین تهاجم ژاپن به کره (۱۵۹۸–۱۵۹۲)
1597 دومین تهاجم ژاپن به کره
1598 مرگ تویوتومی هیده‌یوشی
1600 نبرد سکیگاهارا: سپاه شرقی تحت رهبری توکوگاوا ایه‌یاسو، سپاه غربی تحت رهبری خاندان تویوتومی را شکست می‌دهد
1603 پایه‌گذاری شوگون‌سالاری توکوگاوا
۱۶۱۴ کلیسای کاتولیک رسماً ممنوع شد و به کلیه مبلغان دستور داده شد که از کشور خارج شوند
1615 محاصره اوساکا: به آخرین مخالفت خاندان تویوتومی با شوگون‌سالاری توکوگاوا خاتمه داده شد

منابع

ویرایش
  • «ویکی‌پدیای انگلیسی».