باز کردن منو اصلی

محدوده صوتی یا منطقه صوتی، مجموعه اصواتیست که هر ساز موسیقی توانائی تولید آن را دارد. به گفته دیگر مجموعه اصواتی که در محدوده بین زیرترین و بم‌ترین صدائی که هر ساز می‌تواند تولید کند.

نمایش نت " دو "وسط در چهار منطقه صوتی در موسیقیویرایش

 
کلیدهای مختلف برای استفاده در هر منطقه صوتی(موسیقی)و نمایش نت «دو» وسط در هر کدام از این مناطق صدائی
 
صفحه کیلد پیانو و نمایش محل قرار گرفتن نت " دو " وسط (C4) در پیانو (به رنگ زرد)

همانگونه که در تصاویر بالا مشاهده می‌شود نت " دو " وسط (C4) با هر کلید در جاهای مختلف بر روی پنج خط حامل قرار می‌گیرد (اما در واقع تمامی آنها یک صدا است)

منابعویرایش