گام کروماتیک گامی است که تمامی ۱۲ نت گام معتدل غربی را شامل می‌شود. تمام نت‌های این گام نیم‌پرده با یکدیگر فاصله دارند.

گام کروماتیک بر دو نوع است:[۱]

  1. کروماتیک ملودیک: از یک نت به نت بعد (به فاصله یک پرده) ابتدا نیم پرده کروماتیک، سپس نیم پرده دیاتونیک می‌آید.
  2. کروماتیک هارمونیک: از یک نت به نت بعد (به فاصله یک پرده) ابتدا نیم پرده دیاتونیک، سپس نیم پرده کروماتیک می‌آید.

تمام گام‌های دیگر در سنت موسیقی غربی زیرمجموعهٔ این گام هستند.

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش
  • منصوری، پرویز (۱۳۹۳). تئوری بنیادی موسیقی. کارنامه. شابک ۹۶۴-۴۳۱-۰۰۷-۱.