محلول شبیه‌سازی شده بدن

محلول شبیه سازی شده بدن(به انگلیسی: Simulated body fluid)، یاSBF محلولی است با غلظت یونی نسبتاً مشابه با پلاسما خون که تحت شرایط دمایی و پی اچ فیزیولوژیکی بدن نگهداری میشود.[۱] این محلول اولین بار توسط کوکوبو و همکارانش به منظور بررسی تغییرات بر روی سطوح سرامیکهای شیشه ای زیست فعال مورد استفاده قرار گرفت.[۲]

کاربرد هاویرایش

اصلاح سطح درون کاشت های فلزیویرایش

جهت پیوند مناسب درون کاشت های فلزی با استخوان، شکل گیری لایه آپاتیت شیبه استخوان بر روی سطوح درون کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محلول شبیه سازی شده بدن میتواند جهت مطالعه تشکیل لایه آپاتیتی بر روی سطوح درون کاشتها و در محیط کشت مورد استفاده قرار گیرد.[۳] با مصرف شدن یونهای کلسیم و فسفات حاضر در محلول شبیه سازی شده بدن، جوانه های آپاتیت بر روی سطح بیومتریال ها در جاندار شروع به رشد خود به خود می کنند.[۴] روش استفاده از محلول شبیه سازی شده بدن جهت اصلاح سطح درون کاشت های فلزی، فرایندی زمان بر هست و تشکیل لایه ای یکنواخت از آپاتیت بر روی سطح درون کاشت ها گاه تا ٧ روز طول میکشد.[۵] در این گونه موارد پیشنهاد میشود که جهت کاهش زمان تشکیل لایه آپاتیتی، از محلول های شبیه سازی شده بدنی با غلظتهای بالاتر کلسیم و فسفات استفاده گردد.

ژن درمانیویرایش

محلول شبیه سازی شده بدن علاوه بر استفاده در اصلاح سطوح درون کاشت های فلزی، درژن درمانی نیزمورد استفاده قرار گرفته است.[۶] نانوذرات کلسیم فسفات مورد نیاز برای انتقال ژن به داخل هسته یاخته، میتوانند از طریق محلول شبیه سازی شده بدن به دست آمده و با دی ان ای درآمیخته شوند. مطالعات انجام شده در محیط کاشت نشان از بازدهی بیشتر انتقال ژن در کمپلکس دی ان ای با نانو ذرات کلسیم فسفاتی داشت که در محلول شبیه سازی شده بدن به دست آمده بودند. این در حالیست که کمپلکس دی ان ای با نانو ذرات کلسیم فسفات به دست آمده در محیط آبی (به عنوان کنترل تست) انتقال ژن کمتری را به درون هسته یاخته نشان دادند.

منابعویرایش

  1. Kokubo, T. (1991). "Bioactive glass ceramics: properties and applications". Biomaterials. 12. p. 155-163. doi:10.1016/0142-9612(91)90194-F. Text "cite title " ignored (help)
  2. Kokubo, T.; Kushitani, H.; Sakka, S.; Kitsugi, T.; Yamamuro, T. (1990). "Solutions able to reproduce in vivo surface-structure changes in bioactive glass–ceramic A–W". Journal of Biomedical Materials Research. 24. p. 721-734. doi:10.1002/jbm.820240607. Text "cite title " ignored (help)
  3. Chen, Xiaobo; Nouri, Alireza; Li, Yuncang; Lin, Jiangoa; Hodgson, Peter D.; Wen, Cuie (2008). "Effect of Surface Roughness of Ti, Zr and TiZr on Apatite Precipitation from Simulated Body Fluid". Biotechnology and Bioengineering. 101. p. 378-387. doi:10.1002/bit.21900. Text "cite title " ignored (help)
  4. Kokubo, T.; Takadama, H. (2006). "How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?". Biomaterials. 27. p. 2907-2915. doi:10.1016/j.biomaterials.2006.01.017. Text "cite title " ignored (help)
  5. Li, P.; Ducheyne, P. (1998). "Quasi-biological apatite film induced by titanium in a simulated body fluid". Journal of Biomedical Materials Research. 41. p. 341-348. doi:10.1002/(SICI)1097-4636(19980905)41:3<341::AID-JBM1>3.0.CO;2-C. Text "cite title " ignored (help)
  6. Nouri, Alireza; Castro, Rita; Santos, Jose L.; Fernandes, Cesar; Rodrigues, J.; Tomás, H. (2012). "Calcium phosphate-mediated gene delivery using simulated body fluid (SBF)". International Journal of Pharmaceutics. 434. p. 199-208. doi:10.1016/j.ijpharm.2012.05.066. Text "cite title " ignored (help)