باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در بخش ساحلی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن 3500نفر (۴۵۴خانوار) بوده‌است. اما امروزه جمعیت آن به بیش از 4600 در سال ۱۳۹۱ رسیده‌است.

منابعویرایش