محمد بن اسماعیل درزی


محمد بن اسماعیل درزی یا ابن اسماعیل نشتاکین درزی واعظ و رهبر مذهبی دروزیان در مذهب شیعه اسماعیلی بود که خلیفه فاطمی، حاکم بامرالله او را مرتد دانست و دستور به کشتن او داد. درازی به مذهب باطنی اعتقاد داشت، او نوشیدن شراب و ازدواج با محارم را جایز دانست. او همچنین به حلول و اتحاد روح و تناسخ باور داشت.

کتابشناسی/ یادکردهاویرایش

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • ویکی‌پدیای انگلیسی