محمد سعید پاشا

سیاست‌مدار مصری

محمد سعید پاشا سومین فرمانروای مصر، در دوران عثمانی بود. وی فرزند «محمد علی پاشا» بنیان‌گذار دودمان خدیوی مصر بود و با این که از سال ۱۸۵۴ تا ۱۸۶۳ به عنوان والی مصر با سلطان عثمانی بیعت کرده‌بود ولی عملاً حکومتی مستقل داشت.

سعید پاشا
والی مصر و سودان
Coat of arms of the Egyptian Kingdom 2.png
Muhammad Said Pascha 1855 Nadar.jpg
سلطنت۱۸۵۴ تا ۱۸۶۳
پیشینعباس حلمی یکم
جانشیناسماعیل پاشا
زاده۱۸۲۲
درگذشته۱۸۶۳
نام کامل
محمد سعید پاشا
دودمانخاندان محمدعلی
پدرمحمدعلی پاشا
دین و مذهباسلام

محمد سعید پاشا ساختن کانال سوئز را که مقدر بود در زمان فرمانروایی پسر برادرش «خدیو اسماعیل پاشا» به پایان برسد آغاز کرد.

او دو بار ازدواج کرد. همسر اول: انجی hanem پسر از همسر اول: احمد شریف باشا همسر دوم: ملک BER پسران از همسر دوم hanem ها: محمد باشا toson،، محمود باشا.

منابعویرایش

حکیمی، فتح‌الله، ممالک همجوار، شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکا چاپخانه دانش - اسفند ۱۳۳۳