محمد صدقی سلیمان

محمد صدیق سلیمان (۱۹۱۹۲۸ مارس ۱۹۹۶) نخست وزیر مصر سال ۱۹۶۶ و وزیر صنعت، برق و سد اسوان بود. وی منصب رئیس دستگاه مرکزی محاسبات را از ۱۵ نوامبر ۱۹۷۱ تا ۱۷ ژانویه ۱۹۷۸ به عهده داشت.

محمد صدقی سلیمان

زندگی

متولد سال ۱۹۱۹ در استان قلیوبیه استان است. او موفق به دریافت مدرک لیسانس در رشته هندسه در ۱۹۳۹ شد و نیز وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم نظامی است.

مناصب

 • او به عنوان یک افسر در گردان مهندسان در سال ۱۹۳۹ خدمت کرد.
 • پست دبیر شورای تولید در سال ۱۹۵۴
 • پست دبیر کلی کمیته برنامه‌ریزی ارشد در سال ۱۹۵۶.
 • رئیس هیئت مدیره بنیاد مصالح ساخت و دیرگداز در سال ۱۹۶۱.
 • رئیس امور سد اسوان ۱۹۶۲.
 • عضو کمیتهٔ اجرایی عالی در اتحادیه سوسیالیستی، ۱۹۶۶
 • نخست وزیر مصر در ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۶– ۱۹ ژوئن ۱۹۶۷
 • ناظر کل پروژه سد اسوان در اکتبر ۱۹۶۶
 • عضو قسمت رهبری سیاسی دوستانه بین جمهوری متحده عربی و جمهوری عراق در ۲۰ ژوئن ۱۹۶۷
 • وزیر صنعت، برق و سد اسوان در ۱۹ ژوئن ۱۹۶۷
 • رئیس کمیته نیروی انسانی در ۲۰ ژوئن ۱۹۶۷
 • عضو کنفرانس ملی فدراسیون سوسیالیستی ۱۵ ژوئیه ۱۹۶۸
 • ناظر بر هیئت کانال سوئز ۲۲ مارس ۱۹۶۹
 • وزیر برق و سد اسوان ۲۰ ژانویه ۱۹۷۰
 • مشاور رئیس جمهوری ۸ نوامبر ۱۹۷۰
 • رئیس دستگاه مرکزی محاسبات در ۱۴ ژانویه ۱۹۷۱ تا هنگام استعفایش در ۱۹۷۸

زندگی شخصی

ازدواج کرد و چهار فرزند نصیبش شد.

منابع