محمدعلی

(تغییرمسیر از محمد علی)

مُحَمَّدعلی یکی از نام‌های اسلامی برای پسران است. این نام ترکیبی از دو نام محمد و علی بن ابی‌طالب است. [نیازمند منبع] محمد علی قج

افراد معروفویرایش