محمدعلی دادور نماینده فومن در دوره‌های ۱۵ و ۱۷ مجلس شورای ملی و دوره ۲ مجلس مؤسسان بود. هم چنین وی ۳ دوره مسئولیت شهرداری رشت را برعهده داشت

زندگی

ویرایش

محمدعلی دادور (امیراصلانی)؛ ملقب به عمده الملک فرزند غلامرضا خان جلاءالسلطنه فرزند امجدالدوله فرزند امیراصلان خان مجدالدوله (دایی ناصرالدین شاه قاجار و حکمران گیلان) در سال ۱۲۸۲ ه.ش به دنیا آمدو پس از اتمام تحصیلات عمومی به کار دولتی و نیز ملک داری اشتغال یافت. او با بدیع‌الزمان دادور دختر منتصرالملک دادور و برادرزاده میرزا مهدی خان وثوق السلطنه دادور (وزیر و وکیل معروف دوره قاجار و پهلوی) ازدواج کرد[۱] و نام فامیل خود را از امیراصلانی به دادور تغییر داد.

او از فعالان سیاسی و اجتماعی شهر رشت بود و اهم فعالیت‌های او عبارت بودند از:

او پس از چندی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کناره گرفت و در بندر انزلی ساکن شد و عاقبت در سال ۱۳۵۶ ه.ش در سن ۷۴ سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

فرزندان

ویرایش

تبارنامه

ویرایش
تبارنامهٔ خاندان آشتیانی، شاخهٔ میرزا آقاسی‏‌بیگ
میرزا محسن آشتیانی
میرزا کاظم آشتیانیمیرزا هاشممیرزا آقاسی‏‌بیگ
فرهاد میرزا معتمدالدوله
پسر عباس میرزا
میرزا هادیمحمودمیرزا
پسر فتحعلی شاه قاجار
قوام‌الدوله آشتیانیعصمت‏‌السلطنهمیرزا موسی وزیرلشکرامیرزاده
معتضدالملکعظیم‌الدولهموسی مشیراکرموثوق‏‌السلطنه دادورقوام‏‌السلطان دادورمنتصرالملک دادور
احمد فرهادمحمود فرهاد معتمدعبدالله دادوربدیع‏‌الزمان دادورمحمدعلی دادور
ابوالحسن دادور


  • نمایندگان گیلان در مجالس قانونگذاری، هومن یوسفدهی، مجله گیله وا، شماره ۸۴، ص ۳۷ .