مخروط انتهایی

مخروط انتهایی (به انگلیسی: Conus terminalis یا Conus medullaris)، قسمت پایانی تنه طناب نخاعی بوده که به دلیل شکل مخروطی به این نام خوانده می‌شود.طناب نخاعی در سطح اولین (L1) یا دومین مهره کمری(L2) خاتمه می‌یابد. به مخروط انتهایی، مخروط نخاعی نیز گفته می‌شود. از برجستگی کمری به پایین، طناب نخاعی باریک شده و ناحیه مخروط انتهایی که حاوی قطعات خاجی نخاع است، ایجاد می‌گردد[۴].قطعات خاجی (ساکرال) طناب نخاعی از S1 تا S5 نامگذاری می‌شوند (همانند عصب نخاعی مربوطه).

مخروط انتهایی
Gray662.png
دیدی از پشت دم اسب و رشته انتهایی[۱]. سخت‌شامه[۲] در تصویر باز و گسترده شده و شامه عنکبوتی[۳] از آن برداشته شده‌است.
شناسه‌ها
فهرست گریp.749
واژگان آناتومیA14.1.02.004
اف‌ام‌اِی74897
واژگان کالبدشناسی

نشانگانویرایش

نشانگان مخروط انتهایی به (به انگلیسی: Conus medullaris syndrome) بیانگر مجموعه علایمی است که به علت آسیب انتهایی‌ترین قسمت تنه نخاع به نام مخروط انتهایی ایجاد می‌گردد. بخش پایانی تنه نخاع، حاوی قطعات خاجی (ساکرال) است (یعنی S۱ تا S۵).

سطح آسیبویرایش

نخاع از قسمت پایینی بصل النخاع در سطح نخستین مهره گردنی بنام اطلس آغاز می‌شود و بین مهره اول و دوم کمری پایان می‌یابد[۵].در برخی از کتاب‌های کالبدشناسی اعصاب، سطح قسمت مخروط انتهایی (بخش پایانی نخاع) نسبت به مهره‌های کمری، ممکن است تا حدی با یکدیگر تفاوت داشته باشند.در فرد بالغ، انتهای تحتانی نخاع در سطح مهره L۱ یا L۲ و گاهی حتی L۳ است[۶].

عللویرایش

برخی از عواملی که ممکن است باعث ایجاد سندرم مخروط انتهایی گردند عبارتند از:

 • فتق دیسک بین مهره‌ای در سطح مهره اول و دوم کمری (L۱-L۲)
 • آسیب‌های شریانی
 • ضایعه مهره‌ای در سطح L۱
 • در برخی موارد به هنگام جراحی‌های شکمی

علایمویرایش

(Conus terminalis)بیمار ترکیبی از نمودهای مرکزی(علایم نورون حرکتی فوقانی) و محیطی (علایم نورون حرکتی تحتانی) را نشان می‌دهد که ممکن است تنها نشانه مرکزی، وجود علامت بابنسکی و نشانه‌های محیطی به صورت عدم رفلکس(آرفلکسی) و فلج شل پاها باشد[۷]. به‌طور کلی، ضایعه در ناحیه مخروط انتهایی ممکن است با علایم ذیل همرا باشد:

 • فلج مثانه و راست‌روده
 • مشکلات جنسی(ضعف و ناتوانی جنسی)
 • ضعف یا فلج حرکتی پاها
 • اختلال حسی در ناحیه کفل‌ها

منابعویرایش

 • سلطان‌زاده، اکبر.بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری.شابک:1-03-6088-964
 • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه: نوروآناتومی W.C. Wongck. انتشارات جعفری.
 • میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
 • Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4

پانویسویرایش

 1. filum terminale
 2. dura mater
 3. arachnoid mater
 4. میناگر، علیرضا و وثوق آزاد.ص 137
 5. سلطان‌زاده، اکبر.ص ۲۶
 6. نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی.ص ۳۸
 7. سلطان‌زاده، اکبر.ص ۲۹

جستارهای وابستهویرایش