باز کردن منو اصلی
مدار ۶ درجه شمالی در زمین واقع شده‌است
مدار۶ درجه شمالی

مدار ۶ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۶ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۶ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۶°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 6.000; 0.000 (Prime Meridian)   غنا
۶°۰′ شمالی ۱°۳′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱٫۰۵۰°شرقی / 6.000; 1.050 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس Bight of Benin - گذرکردن از جنوب لومه,   توگو
۶°۰′ شمالی ۴°۵۳′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۴٫۸۸۳°شرقی / 6.000; 4.883 (Nigeria)   نیجریه
۶°۰′ شمالی ۹°۳′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۹٫۰۵۰°شرقی / 6.000; 9.050 (Cameroon)   کامرون
۶°۰′ شمالی ۱۴°۲۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۴٫۴۳۳°شرقی / 6.000; 14.433 (Central African Republic)   جمهوری آفریقای مرکزی
۶°۰′ شمالی ۲۶°۴۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۷۶۷°شرقی / 6.000; 26.767 (South Sudan)   سودان جنوبی
۶°۰′ شمالی ۳۵°۰′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۳۵٫۰۰۰°شرقی / 6.000; 35.000 (Ethiopia)   اتیوپی
۶°۰′ شمالی ۴۶°۲′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۴۶٫۰۳۳°شرقی / 6.000; 46.033 (Somalia)   سومالی
۶°۰′ شمالی ۴۸°۵۷′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۴۸٫۹۵۰°شرقی / 6.000; 48.950 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۶°۰′ شمالی ۷۳°۴′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۰۶۷°شرقی / 6.000; 73.067 (Maldives)   مالدیو Passing through Shaviyani Atoll
۶°۰′ شمالی ۷۳°۱۷′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۲۸۳°شرقی / 6.000; 73.283 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۶°۰′ شمالی ۸۰°۱۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۸۰٫۲۶۷°شرقی / 6.000; 80.267 (Sri Lanka)   سری‌لانکا
۶°۰′ شمالی ۸۰°۴۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۸۰٫۷۶۷°شرقی / 6.000; 80.767 (Indian Ocean) اقیانوس هند گذرکردن از شمال Weh Island,   اندونزی
۶°۰′ شمالی ۱۰۰°۲۰′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۰۰٫۳۳۳°شرقی / 6.000; 100.333 (Malaysia)   مالزی
۶°۰′ شمالی ۱۰۱°۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۰۱٫۱۰۰°شرقی / 6.000; 101.100 (Thailand)   تایلند
۶°۰′ شمالی ۱۰۱°۵۸′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۰۱٫۹۶۷°شرقی / 6.000; 101.967 (Malaysia)   مالزی
۶°۰′ شمالی ۱۰۲°۲۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۴۳۳°شرقی / 6.000; 102.433 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۶°۰′ شمالی ۱۱۶°۲′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۱۶٫۰۳۳°شرقی / 6.000; 116.033 (Malaysia)   مالزی صباح - جزیرهٔ Pulau Gaya و بورنئو
۶°۰′ شمالی ۱۱۷°۴۲′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۷۰۰°شرقی / 6.000; 117.700 (Labuk Bay) Labuk Bay
۶°۰′ شمالی ۱۱۷°۵۵′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۹۱۷°شرقی / 6.000; 117.917 (Malaysia)   مالزی صباح - جزیرهٔ بورنئو
۶°۰′ شمالی ۱۱۸°۲′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۱۸٫۰۳۳°شرقی / 6.000; 118.033 (Sulu Sea) دریای سولو Passing between islands در مجمع‌الجزایر سولو,   فیلیپین
۶°۰′ شمالی ۱۲۰°۵۳′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۲۰٫۸۸۳°شرقی / 6.000; 120.883 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ جولو و Balanguingui
۶°۰′ شمالی ۱۲۱°۴۱′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۲۱٫۶۸۳°شرقی / 6.000; 121.683 (Celebes Sea) دریای سلب گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Tongquil,   فیلیپین
۶°۰′ شمالی ۱۲۴°۳۵′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۵۸۳°شرقی / 6.000; 124.583 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ میندانائو
۶°۰′ شمالی ۱۲۵°۷′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۱۱۷°شرقی / 6.000; 125.117 (Sarangani Bay) Sarangani Bay
۶°۰′ شمالی ۱۲۵°۱۷′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۲۸۳°شرقی / 6.000; 125.283 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ میندانائو
۶°۰′ شمالی ۱۲۵°۴۱′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۶۸۳°شرقی / 6.000; 125.683 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از شمال Namoluk atoll,   ایالات فدرال میکرونزی
گذرکردن از شمال Ngatik atoll,   ایالات فدرال میکرونزی
گذرکردن از جنوب Pingelap atoll,   ایالات فدرال میکرونزی
۶°۰′ شمالی ۱۶۹°۲۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۶۹٫۴۳۳°شرقی / 6.000; 169.433 (Marshall Islands)   جزایر مارشال آب‌سنگ حلقوی جالوئیت
۶°۰′ شمالی ۱۶۹°۴۴′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۶۹٫۷۳۳°شرقی / 6.000; 169.733 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۶°۰′ شمالی ۱۷۲°۴′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۷۲٫۰۶۷°شرقی / 6.000; 172.067 (Marshall Islands)   جزایر مارشال Mili Atoll
۶°۰′ شمالی ۱۷۲°۶′ شرقی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۷۲٫۱۰۰°شرقی / 6.000; 172.100 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از شمال جزیره مرجانی پالمیرا,   جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده
۶°۰′ شمالی ۷۷°۲۰′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۷۷٫۳۳۳°غربی / 6.000; -77.333 (Colombia)   کلمبیا
۶°۰′ شمالی ۶۷°۲۵′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۴۱۷°غربی / 6.000; -67.417 (Venezuela)   ونزوئلا
۶°۰′ شمالی ۶۱°۱۹′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۶۱٫۳۱۷°غربی / 6.000; -61.317 (Area disputed between Guyana and Venezuela) Disputed area Controlled by   گویان, ادعا شده توسط  ونزوئلا
۶°۰′ شمالی ۵۸°۳۴′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۵۸٫۵۶۷°غربی / 6.000; -58.567 (Guyana)   گویان
۶°۰′ شمالی ۵۷°۹′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۵۷٫۱۵۰°غربی / 6.000; -57.150 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۶°۰′ شمالی ۵۵°۳′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۵۵٫۰۵۰°غربی / 6.000; -55.050 (Suriname)   سورینام Northernmost point - حدود 3km
۶°۰′ شمالی ۵۵°۱′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۵۵٫۰۱۷°غربی / 6.000; -55.017 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۶°۰′ شمالی ۱۰°۱۲′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۲۰۰°غربی / 6.000; -10.200 (Liberia)   لیبریا
۶°۰′ شمالی ۷°۴۷′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۷٫۷۸۳°غربی / 6.000; -7.783 (Côte d'Ivoire)   ساحل عاج
۶°۰′ شمالی ۳°۵′ غربی / ۶٫۰۰۰°شمالی ۳٫۰۸۳°غربی / 6.000; -3.083 (Ghana)   غنا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷