باز کردن منو اصلی
مدار ۷۳ درجه شمالی در زمین واقع شده‌است
73°
مدار۷۳ درجه شمالی

مدار ۷۳ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۷۳ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۷۳ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۷۳°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 73.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس دریای گرینلند
دریای نروژ
۷۳°۰′ شمالی ۲۱°۵۱′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۲۱٫۸۵۰°شرقی / 73.000; 21.850 (Barents Sea) دریای بارنتز
۷۳°۰′ شمالی ۵۳°۵′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۵۳٫۰۸۳°شرقی / 73.000; 53.083 (Russia)   روسیه نوایا زملیا - Yuzhny Island
۷۳°۰′ شمالی ۵۶°۱۹′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۵۶٫۳۱۷°شرقی / 73.000; 56.317 (Kara Sea) دریای کارا
۷۳°۰′ شمالی ۷۰°۳′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۰٫۰۵۰°شرقی / 73.000; 70.050 (Russia)   روسیه Southernmost point of Bely Island
۷۳°۰′ شمالی ۷۰°۵′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۰٫۰۸۳°شرقی / 73.000; 70.083 (Kara Sea) دریای کارا Malygina Strait
۷۳°۰′ شمالی ۷۴°۵′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۰۸۳°شرقی / 73.000; 74.083 (Russia)   روسیه Shokalsky Island
۷۳°۰′ شمالی ۷۴°۴۰′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۶۶۷°شرقی / 73.000; 74.667 (Kara Sea) دریای کارا گذرکردن از جنوب Neupokoyeva Island,   روسیه
۷۳°۰′ شمالی ۷۸°۵۸′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۸٫۹۶۷°شرقی / 73.000; 78.967 (Russia)   روسیه Sibiryakov Island
۷۳°۰′ شمالی ۷۹°۲۲′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۹٫۳۶۷°شرقی / 73.000; 79.367 (Kara Sea) دریای کارا
۷۳°۰′ شمالی ۸۰°۴۸′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۸۰٫۸۰۰°شرقی / 73.000; 80.800 (Russia)   روسیه
۷۳°۰′ شمالی ۱۲۰°۷′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۰٫۱۱۷°شرقی / 73.000; 120.117 (Laptev Sea) دریای لاپتف Olenyok Gulf
۷۳°۰′ شمالی ۱۲۲°۱۳′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۲۱۷°شرقی / 73.000; 122.217 (Russia)   روسیه رود لنا
۷۳°۰′ شمالی ۱۲۹°۳۱′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۹٫۵۱۷°شرقی / 73.000; 129.517 (Laptev Sea) دریای لاپتف
۷۳°۰′ شمالی ۱۳۹°۴۰′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۹٫۶۶۷°شرقی / 73.000; 139.667 (East Siberian Sea) دریای سیبری شرقی گذرکردن از جنوب Great Lyakhovsky Island,   روسیه
۷۳°۰′ شمالی ۱۷۳°۵۲′ شرقی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۷۳٫۸۶۷°شرقی / 73.000; 173.867 (Arctic Ocean) اقیانوس منجمد شمالی
۷۳°۰′ شمالی ۱۴۵°۲۹′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۴۵٫۴۸۳°غربی / 73.000; -145.483 (Beaufort Sea) دریای بوفورت
۷۳°۰′ شمالی ۱۲۴°۳۶′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۶۰۰°غربی / 73.000; -124.600 (Canada)   کانادا نورت‌وست تریتوریز - جزیره بنکس
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۷°۳۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۵۸۳°غربی / 73.000; -117.583 (Prince of Wales Strait) Prince of Wales Strait
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۶°۴۴′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۶٫۷۳۳°غربی / 73.000; -116.733 (Canada)   کانادا نورت‌وست تریتوریز - Victoria Island
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۴°۱′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۴٫۰۱۷°غربی / 73.000; -114.017 (Richard Collinson Inlet) Richard Collinson Inlet
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۳°۶′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۳٫۱۰۰°غربی / 73.000; -113.100 (Canada)   کانادا نورت‌وست تریتوریز - Victoria Island
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۲°۵۳′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۲٫۸۸۳°غربی / 73.000; -112.883 (Wynniatt Bay) Wynniatt Bay
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۰°۳۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۰٫۵۸۳°غربی / 73.000; -110.583 (Canada)   کانادا نورت‌وست تریتوریز - Victoria Island
۷۳°۰′ شمالی ۱۱۰°۱۸′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۰٫۳۰۰°غربی / 73.000; -110.300 (Hadley Bay) Hadley Bay
۷۳°۰′ شمالی ۱۰۸°۷′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۸٫۱۱۷°غربی / 73.000; -108.117 (Canada)   کانادا نوناووت - Victoria Island و جزیره استفانسون
۷۳°۰′ شمالی ۱۰۵°۰′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۵٫۰۰۰°غربی / 73.000; -105.000 (M'Clintock Channel) M'Clintock Channel
۷۳°۰′ شمالی ۱۰۲°۳۰′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۵۰۰°غربی / 73.000; -102.500 (Canada)   کانادا نوناووت - Prince of Wales Island
۷۳°۰′ شمالی ۱۰۱°۴۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۱٫۷۵۰°غربی / 73.000; -101.750 (Ommanney Bay) Ommanney Bay
۷۳°۰′ شمالی ۱۰۰°۲۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۰٫۴۱۷°غربی / 73.000; -100.417 (Canada)   کانادا نوناووت - Prince of Wales Island و Prescott Island
۷۳°۰′ شمالی ۹۶°۳۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۹۶٫۵۸۳°غربی / 73.000; -96.583 (Peel Sound) Peel Sound
۷۳°۰′ شمالی ۹۵°۴۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۹۵٫۷۵۰°غربی / 73.000; -95.750 (Canada)   کانادا نوناووت - Somerset Island
۷۳°۰′ شمالی ۹۱°۳۷′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۹۱٫۶۱۷°غربی / 73.000; -91.617 (Prince Regent Inlet) Prince Regent Inlet
۷۳°۰′ شمالی ۸۹°۲۱′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۸۹٫۳۵۰°غربی / 73.000; -89.350 (Canada)   کانادا نوناووت - جزیره بافین
۷۳°۰′ شمالی ۸۶°۲۳′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۸۶٫۳۸۳°غربی / 73.000; -86.383 (Admiralty Inlet) Admiralty Inlet
۷۳°۰′ شمالی ۸۵°۲′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۸۵٫۰۳۳°غربی / 73.000; -85.033 (Canada)   کانادا نوناووت - جزیره بافین
۷۳°۰′ شمالی ۸۰°۳۷′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۸۰٫۶۱۷°غربی / 73.000; -80.617 (Navy Board Inlet) Navy Board Inlet
۷۳°۰′ شمالی ۸۰°۷′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۸۰٫۱۱۷°غربی / 73.000; -80.117 (Canada)   کانادا نوناووت - جزیره بایلت
۷۳°۰′ شمالی ۷۶°۱۵′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۷۶٫۲۵۰°غربی / 73.000; -76.250 (Baffin Bay) خلیج بافین
۷۳°۰′ شمالی ۵۵°۴۰′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۵۵٫۶۶۷°غربی / 73.000; -55.667 (Greenland)   گرینلند سرزمین اصلی و Geographical Society Island
۷۳°۰′ شمالی ۲۲°۲۶′ غربی / ۷۳٫۰۰۰°شمالی ۲۲٫۴۳۳°غربی / 73.000; -22.433 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس دریای گرینلند
دریای نروژ

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷